ఖుర్ఆన్ ద్వార నిరాశ యొక్క వైధ్యం

ఆది, 01/31/2021 - 16:39

అల్లాహ్ యే తన దాసుల పశ్చాత్తాపాన్ని స్వీకరిస్తాడు, వారి తప్పులను మన్నిస్తాడు. మీరు చేసేదంతా ఆయనకు తెలుసు...

ఖుర్ఆన్ ద్వార నిరాశ యొక్క వైధ్యం

అల్లాహ్ కారుణ్యం పట్ల నిరాశ చెందడం అతి పెద్దపాపం; ఎందుకంటే ఆ నిరాశ అల్లాహ్ యొక్క శౌర్యం పట్ల నమ్మకాన్ని మరియు ఆయన కారుణ్యాన్ని బలహీనం చేస్తుంది. ఖుర్ఆన్ ఈ లక్షణాన్ని అవిశ్వాసుల లక్షణాలుగా నిర్ధారిస్తుంది.
ఖుర్ఆన్: “అల్లాహ్ కారుణ్యం పట్ల నిరాశ చెందకండి అల్లాహ్ తిరస్కరించినవారు మాత్రమే ఆయన కారుణ్యం పట్ల నిరాశ చెందుతారు”[1]

పాపానికి పాల్పడిన వ్యక్తి, నిరాశ చెందనంత వరకు తౌబా చేసే అవకారం ఉంది కాని నిరాశ చెందే వ్యక్తి క్షమించబడడు ఎందుకంటే అల్లాహ్ క్షమాబిక్ష పట్ల నమ్మకం ఉండదు దాంతో తౌబహ్ కూడా చేయడు.

అల్లాహ్ స్వయంగా ఖుర్ఆన్ లో తనను తౌబహ్ ను స్వీకరించేవాడిగా ఇలా పరిచయించెను:
“అల్లాహ్ యే తన దాసుల పశ్చాత్తాపాన్ని స్వీకరిస్తాడు, వారి తప్పులను మన్నిస్తాడు. మీరు చేసేదంతా ఆయనకు తెలుసు”[2]

అల్లాహ్ యొక్క పవిత్ర పేర్లు తవ్వాబ్, గఫ్పార్, గఫూర్, గాఫిర్ అల్ జంబ్, ఖాబిలుత్తౌబి లాంటి పేర్లు తన కోసం నిర్ధారించెను. పాపములు చేసిన వారికి తౌబహ్ మరియు పశ్చాత్తాపం ఆజ్ఞను ఇచ్చాడు. నిరాశ ను దూరం చేసుకోవడం కోసం ఈ ఆయత్ లో అల్లాహ్ ఇలా ఉపదేశించెను: (ఓ ప్రవక్తా! నా తరపున వారికి ఇలా) చెప్పు: “తమ ఆత్మలపై అన్యాయానికి ఒడిగట్టిన ఓ నా దాసులారా! మీరు అల్లాహ్ కారుణ్యం పట్ల నిరాశ చెందకండి. నిశ్చయంగా అల్లాహ్ పాపాలన్నింటినీ క్షమిస్తాడు. నిజంగా ఆయన అమితంగా క్షమించేవాడు, అపారంగా కరుణించేవాడు”[3]

ఈ నిరాశను దూరం చేసుకోవడం ఏదైనా మార్గం ఉందా?
మనిషి నిరంతరం గతంలో జరిగిన తప్పులు మరియు పాపముల పట్ల చింతించాలి, అలాగే భవిష్యత్తు పట్ల తప్పులు జరగకుండా జాగ్రత్త వహించాలి; అదే సమయంలో నిరాశకు గురికాకుండా చూసుకుంటూ ఉండాలి. నిరాశ చెందడం పెద్దపాపం మరియు ఇది షైతాన్ యొక్క వలయం కూడానూ. అల్లాహ్ యొక్క అంతులేని కారుణ్యం గలవాడు, ఆయన దాసులందరికి తౌబహ్ చేస్తే వారి పశ్చాత్తాపాన్ని స్వీకరిస్తాను అని ఆహ్వానించాడు. (తౌబహ్ స్వీకరించబడాలి అంటే దాని షరత్తులు కూడా అమలు పరచాలి).

హజ్రత్ ఇమామ్ ముహమ్మద్ బాఖిర్[అ.స] ఇలా ఉల్లేఖించారు: “తన అంతరాత్మలో రెండు కాంతులు లేని దాసుడు విశ్వాసియే కాడు.. (భయం యొక్క కాంతి) గతంలో చేసిన తప్పులకు సంబంధించినది మరియు తరువాత అమలు చేసే దానికి సంబంధించినది (ఆశ యొక్క కాంతి) అల్లాహ్ కారుణ్యం పట్ల ఆశ. ఒకవేళ ఈ రెండింటిని పరీక్షించినట్లైతే ఇందులో ఏ ఒక్కటి మరోదానికి మించదు”[4]

ఈ విధంగా తప్పకుండా మనం అల్లాహ్ ను వేడుకోవడం మరియు పశ్చాత్తాపాన్ని వదులుకోకూడదు. అల్లాహ్ కారుణ్యం నుండి నిరాశ చెందకూడదు. అల్లాహ్ కారుణ్యం పట్ల నిరాశ చెందడం ఆయన పట్ల నమ్మకం లోపానికి గురి అవుతుంది.

రిఫరెన్స్
1. సూరయె యూసుఫ్:87
2. సూరయె షూరా:25
3. సూరయె జుమర్:53
4. వసాయిల్, భాగం2, పేజీ488   

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 16 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11