ఇమామ్ అలీ నఖీ(అ.స) ఉల్లేఖనలు

గురు, 02/18/2021 - 17:58

దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క 10వ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ అలీ నఖీ(అ.స) యొక్క కొన్ని ఉల్లేఖనలు 

ఇమామ్ అలీ నఖీ(అ.స) ఉల్లేఖనలు

ఇమామ్ అలీ నఖీ(అ.స) యొక్క కొన్ని ఉల్లేఖనలు:
1. ప్రజలు ఈ లోకంలో ధనం మరియు విలాసాల ద్వార ప్రసిద్ధి చెందుతారు కాని పరలోకంలో మీ చర్యలకు బట్టి పుణ్యఫలితం ఇవ్వబడుతుంది.(1)
2. ఎవరైతే స్వయం పట్ల సమ్మత భావం కలిగి ఉంటారో అతడి గురించి తప్పుగా చెప్పేవారు ఎక్కువ అవుతారు(2)
3. నిస్సందేహముగా అల్లాహ్ ఈ లోకాన్ని కష్టాల, పరీక్షల మరియు బాధలు అనుభవించే చోటుగా నిర్ధారించాడు; మరియు పరలోకాన్ని కష్టఫలితం పొందే ప్రదేశంగా, ఇహలోక కష్టాలు పరలోక గొప్ప స్థానానికి చేరడానికి కారణం అవుతుంది. ఇహలోక కష్టాల ఫలితం పరలోకంలో ప్రసాదించబడుతుంది(3)
4. అహంకారం మరియు అహంభావాలు, మనిషిని విధ్యాభ్యాసం నుండి ఆపుతాయి, అజ్ఞానం మరియు అవమానానికి గురి చేస్తాయి(4)
5. ప్రపచం యొక్క ఉపమానం కొందరికి లాభాన్ని చేకూర్చే మరి కొందరికి నష్టానికి గురి చేసే బజారు లాంటిది(5)

రిఫరెన్స్
1. ఆయాన్ అల్ షీఅహ్, భాగం2, పేజీ39.
2. బిహారుల్ అన్వార్, భాగం69, పేజీ316, హదీస్24
3. తొహ్ఫుల్ ఉఖూల్, పేజీ358
4. బిహారుల్ అన్వార్, భాగం75, పేజీ369, హదీస్4
5. ఆయాన్ అల్ షీఅహ్, భాగం2, పేజీ39.    

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
7 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14