రజబ్ మాసం ఇస్తగ్ఫార్ మాసం

మంగళ, 02/23/2021 - 17:02

రజబ్ మాసం ఇస్తగ్ఫార్ మాసం, ఈ మాసంలో హజ్రత్ అలీ(అ.స) జన్మించారు...

రజబ్ మాసం అస్తగ్ఫార్ మాసం

రివాయత్ భాషలో రజబ్ మాసానికి వివిధ పేర్లు ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనవి అల్లాహ్ మాసం, కారుణ్యమాసం, విలాయత్ మాసం, ఇస్తగ్ఫార్ మాసం. రజబ్ మాసం దాని తరువాత వచ్చే మరో రెండు గొప్ప మాసాలకు మంచి ఆరంభం. షాబాన్ మాసం దైవప్రవక్త[స.అ] మాసం మరియు రమజాన్ మాసం అల్లాహ్ మాసం. ఈ మూడు మాసాలు మనిషిని అథ్యాత్మికంగా పరిపూర్ణస్థాయికి చేర్చడానికి సహాయపడతాయి.
దైవప్రవక్త[స.అ] ఉల్లేఖనం: అల్లాహ్, సప్తాకాశాలలో, దూతను నియమించాడు. వారిని “దాయి” అంటారు. రజబ్ మాసం రాగానే, ఆ మాసం యొక్క ప్రతి రాత్రి ఉదయం వరకు ఇలా పిలుస్తూ ఉంటారు: “స్మరించేవారికి శుభవార్త, విధేయతలకు శుభవార్త” అల్లాహ్ ఇలా ఉపదేశించెను: “నాతో కూర్చున్న వారితో నేనూ కూర్చుంటాను, నా పట్ల విధేయత చూపే వారికి నేనూ విధేయత చూపుతాను, నాతో క్షమాపణ కోరే వారిని క్షమిస్తాను. (ఈ) నెల, నా నెల, (ఈ) దాసుడు నా దాసుడు మరియు (ఈ) దయ నా దయ. ఈ మాసంలో నన్ను పిలిచినవాడికి సమాధానమిస్తాను, మరియు నన్ను కోరుకున్నవారి కోరికలను తీరుస్తాను, మరియు నా నుండి రుజుమార్గం కోరితె నేను అతడికి రుజుమార్గం చూపిస్తాను. ఈ మాసాన్ని నా మరియు నా దాసుని మధ్య సంబంధంగా నిర్ధారించాను. ఈ సంబంధం(త్రాడు)ను పట్టుకున్నవాడు నా వరకు చేరిపోయినట్లే”[1]
మరో హదీసులో రజబ్ మాసం ప్రతిష్టతను వివరిస్తూ ఇమామ్ మూసా కాజిమ్[అ.స] ఇలా ప్రవచించారు: “రజబ్ స్వర్గంలో పాలుకన్న తెల్లటి మరియు తేన కన్నా తియ్యని నది”[2]
స్వర్గంలో ఉన్న ఈ నది ఒడ్డున కూర్చోవాలనుకుంటే దైవప్రవక్త[స.అ] మరియు వారి ఉత్తరాధికారుల ఉపదేశాలనుసారం అల్లాహ్ ను ప్రార్థించడం అవసరం.
అల్లాహ్ తన క్షమపణ దర్బారు యొక్క ద్వారాలు ఈ మాసంలో తెరిచి ఈ మాసాన్ని ఇస్తగ్ఫార్ మాసం అని నామకరించెను. ఈ మాసంలోనే హజ్రత్ అమీరుల్ మొమినీన్ కాబాలో జన్మించారు. క్షమాపణ మాసాన్ని విలాయత్ మాసంతో కలిపి ఇలా సూచించబడింది ఒకవేళ అల్లాహ్ క్షమాపణ పొందాలనుకుంటే దానికి మార్గం అహ్లెబైత్[అ.స] పట్ల ప్రేమ మరియు వారి ఉపదేశాల ఆచరణ మరియు వారి ఆదేశాల పట్ల విధేయత కలిగి ఉండాలి. వారు నడిచిన మార్గంలో నడవటం అల్లాహ్ మార్గంలో నడిచినట్లు, వారి అంగీకరణ అల్లాహ్ అంగీకరణకు కారణం. అందుకే ఇమామ్ అలీ నఖీ[అ.స] జామిఅహ్ కబీరహ్ జియారత్ లో అహ్లెబైత్ గురించి ఇలా వివరించారు: “ఓ అల్లాహ్ యొక్క వలీ! నిస్సందేహంగా, నా మరియు అల్లాహ్ మధ్య కొన్ని పాపాలు ఉన్నాయి మీ సమ్మతం తప్ప మరేదీ వాటిని తుడిచివేయలేదు. మీ ఆజ్ఞపాలనను తన పట్ల విధేయతతో సమానంగా నిర్ధారించిన ప్రభువు సాక్షిగా నా పాపాలను క్షమించమని ఆయనతో కోరండి మరియు మా కోసం ఆశ్రయంగా నిలబడండి”[3]
ఇహపరలోకాల సాఫల్యం పొందడానికి అహ్లెబైత్[అ.స] మంచి నమూనాలు, వారి పట్ల విధేయత అమృతం మాధిరి. పాపములతో నల్లబడిన హృదయాలను కాంతితో నింపి అల్లాహ్ సానిధ్యం పొందాలనుకుంటే అత్యుత్తమ మార్గం అహ్లెబైత్[అ.స] మార్గం.

రిఫరెన్స్
1. అల్ ఇఖ్లాలుల్ ఆమాల్, భాగం3, పేజీ174.
2. మన్ లా యహ్ జురుహుల్ ఫఖీహ్, అనువాదం బలాగీ వ గఫ్ఫారీ, భాగం2, పేజీ412.
3. మఫాతీహుల్ జినాన్, జియరతే జామిఅహ్ అల్ కబీరహ్.

 

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
7 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 19