భార్యభర్తల ఉపమానం ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

శని, 03/13/2021 - 16:06

అల్లాహ్ భార్యభర్తలను పరస్పరం దుస్తులు మాధిరి అని సూచించెను. దుస్తులుగా ఉపమానించడానికి కారణం ఏమిటి?

భార్యభర్తల ఉపమానం ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

ప్రశ్న: అల్లాహ్ భార్యభర్తలను పరస్పరం దుస్తులు మాధిరి అని సూచించెను. దుస్తులుగా ఉపమానించడానికి కారణం ఏమిటి?
సమాధానం: ముందుగా ఆయత్ ను అనువాధాన్ని చూదాం. అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్ లో ఇలా ప్రవచించెను: “మీ భార్యలు మీకు దుస్తులు, మీరు వారికి దుస్తులు”[1]
నైతిక ఉపాధ్యాయులు ఈ ఆయత్ లో దుస్తులను ఉద్దేశించి మూడ అర్థాలను వివరించారు:
1. భార్యభర్తలు పరస్పరం ఒకరికొకరు దుస్తుల వలే అలంకారం మరియు గౌరవానికి కారణం. ఈ అలంకారం వార్వారి మానసిక స్వభావం పై చాలా ప్రభావం చూపుతుంది.
2. భార్యభర్తలు పరస్పర ఆత్మసుద్థికి మూలం. వారు ఒకరిని ఒకరు పాపం నుండి ఆపుతారు. దుస్తులు కర్తవ్యాలలో ఒకటి శరీర రక్షణ ఉదాహారణకు చలి నుండి కాపాడడం. ఈ విధంగా చూసుకుంటే భార్యభర్తలు కూడా ఒకరినొకరు పాపాల నుండి ఆపుతారు. సంపూర్ణతకు చేరేందుకు కారణం అవుతారు.
3. భార్యభర్తలు ఒకరినొకరు కప్పిపెట్టేవారు. దుస్తులు శరీరం యొక్క లోపాలను మరియు అందవికారాన్ని దాచిపెట్టినట్లు, భార్యభర్తలు కూడా పరస్పర లోపాలను దాచిపెట్టి వాటిని సవరించుకుంటారు.

రిఫరెన్స్
సూరయె బఖరహ్, ఆయత్187

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 7