ఖుర్ఆన్ పట్ల వక్రీకరణకు కారణాలు

మంగళ, 03/16/2021 - 14:11

ఖుర్ఆన్ మానవ సమాజానికి ప్రళయదినం వరకు మార్గదర్శి, అందుకని ఇందులో ఆయతులను తరిగించే లేదా పెంచే అవకాశం లేదు.

ఖుర్ఆన్ పట్ల వక్రీకరణకు కారణాలు

ఖుర్ఆనె కరీమ్, దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క అద్భుతాలలో ఒకటి, ఇది మానవ సమాజానికి ప్రళయదినం వరకు మార్గదర్శి, అందుకని ఇందులో ఆయతులను తరిగించే లేదా పెంచే అవకాశం లేదు. ఇందులో వక్రీకరణకు ప్రక్షిప్తానికి వీలు లేదు. ముస్లిములందరూ ఖుర్ఆన్ లో ఎటవంటి వక్రీకరణ జరగలేదు జరిగే అవకాశం కూడా లేదు అని నమ్ముతారు. ఐనప్పటికీ చాలా తక్కువ మంది ఖుర్ఆన్ వక్రీకరణను నమ్ముతారు. వారు ప్రదర్శించే నిదర్శనలు మరియు వాటి సమాధానాలు:
1. ఖుర్ఆన్ వక్రీకరణకు గురి అయ్యింది అని ఇరువర్గాలలో హదీసులు ఉండడం.
సమాధానం: ఈ రివాయతులలో ఎక్కువ శాతం రివాయతులు కేవలం ఒక మనిషి ద్వార ఉల్లేఖించబడినవి దీనిని జ్ఞానపరంగా ఖబరె వాహిద్ అంటారు. ఇలాంటి హదీసులను ఆధారంగా అంగీకరించలేము. మిగిలివుండే మరి కొన్ని రివాయతులను వివరణతో రద్దు చేయవచ్చు.
2. ఖుర్ఆన్ యొక్క నిర్మాణం(structure) మరియు దాని యొక్క బోధన విధానం గురించి తెలియకపోవడం[1]
3. సహాబీయుల ఖుర్ఆన్ యొక్క వ్యాఖ్యానం యొక్క పద్ధతి గురించి తెలియకపోవడం
సమాధానం: సహాబీయులలో కొందరు ఈనాడు ఉన్న ఖుర్ఆన్ కన్న సుధీర్ఘముగా మరియు పెద్దదిగా కలిగి ఉండేవారు, అందుకని వీళ్ళు ఖుర్ఆన్ వక్రీకరణకు గురి అయ్యింది అని భ్రమ పడ్డారు, నిజానికి ఆ ఖుర్ఆన్ యొక్క సుధీర్ఘత ఖుర్ఆన్ ఆయతుల వ్యాఖ్యానం; అమీరుల్ మొమినీన్ యొక్క ముస్హఫ్(ఖుర్ఆన్) గురించి వివరించబడి ఉన్నట్లు.[2]

రిఫరెన్స్
1. దాయిరతుల్ మఆరిఫె ఖుర్ఆనె కరీమ్, మర్కజె ఫర్హంగ్ వ మఆరిఫె ఖుర్ఆన్, బూస్తానె కితాబ్, ఖుమ్, 1382ష.
2. అఫ్సానయె తహ్రీఫె ఖుర్ఆన్, రసూలె జాఫరియాన్, తర్జుమా మహ్మూద్ షరీఫీ, షిర్కతె చాప్ వ నష్రె బైనుల్ మిలల్, 1382ష.    

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
14 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11