రమజాన్ మాసం యొక్క 19వ రోజు దుఆ భావర్ధాలు

శని, 05/01/2021 - 19:24

రమజాన్ మాసం యొక్క 19వ రోజు దుఆలో ఉన్న భావర్థాలు మరియు బోధనల గురించి సంక్షిప్తంగా...

రమజాన్ మాసం యొక్క 19వ రోజు దుఆ భావర్ధాలు

బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీమ్

రమజాన్ మాసం యొక్క 19వ రోజు దుఆలో ఉన్న భావర్థాలు మరియు బోధనల గురించి సంక్షిప్తంగా:

దుఆ: అల్లాహుమ్మ వఫ్ఫిర్ ఫీహి హజ్జీ మిన్ బరకాతిహ్, వ సహ్హిల్ సబీలీ ఇలా ఖైరాతిహ్, వలా తహ్రిమ్నీ ఖబూల హసనాతిహ్, యా హాదియన్ ఇలల్ హఖ్ఖిల్ ముబీన్.[1]
అనువాదం: ఓ అల్లాహ్! ఈ రోజు(ఈ నెల)లో దీని శుభాలు నాకోసం సంపూర్ణతగా నిర్ధారించు. దీని మంచి పనుల వైపుకు వెళ్ళే దారిని సులభం చేయి. నన్ను దీని యొక్క మంచిని అంగీకరించే విషయంలో అనర్హుడిగా నిర్ధారించకు, ఓ స్పష్టయదార్థ వైపుకు దారి చూపువాడా!

ఈ దుఆ యొక్క వివరణ:
మొదటి అంశం: రమజాన్ మాసం యొక్క శుభాలు
రమజాన్ మాసం యొక్క 19వ రోజు దుఆ యొక్క మొదటి వాక్యంలో మేము అల్లాహ్ ను ఓ అల్లాహ్! ఈ రోజు(ఈ నెల)లో దీని శుభాలు నాకోసం సంపూర్ణతగా నిర్ధారించు అని వేడుకుంటున్నాము. పవిత్ర రమజాన్ మాసం, అల్లాహ్ యొక్క కారుణ్య మాసం, క్షమాభిక్ష మాసం, దీని శుభాలను వర్ణించడం అసాధ్యం. ఈ మాసం ఒక రాత్రి గలదు ఆ రాత్రి వెయ్యి మాసాలకు మించినది. ఆ రాత్రి గురించి ఖుర్ఆన్ ఇలా ఉపదేశించెను: “ఘనమైన రాత్రి వెయ్యి నెలల కంటే మేలైనది”[సూరయె ఖద్ర్, ఆయత్3] ఈ రాత్రి చాలా శుభమైనది, ఇందులో భాగ్యాలు నిర్ణయించబడతాయి. ఖుర్ఆన్: “స్పష్టమైన ఈ గ్రంథం తోడు! నిశ్చయంగా మేము దీనిని శుభప్రదమైన రాత్రియందు అవతరింపజేశాము. నిస్సందేహంగా మేము హెచ్చరిక చేసేవాళ్ళము. ఆ రాత్రియందే కీలకమైన ప్రతి ఉత్తర్వూ జారీ చేయబడుతుంది”[సూరయె దుఖాన్, ఆయత్1-4]
రమజాన్ మాసం యొక్క శుభాలు చాలా ఎక్కువ, వాటినుంచి కొన్ని; 1. నరకాగ్ని నుంచి విముక్తి 2. పాపముల క్షమాభిక్ష 3. ఆరాథన మరియు దాసోహం చేసే భాగ్యం 4. పేదవారికీ నిస్సహాయులకు సహాయం 5. అల్లాహ్ సమ్మతం మొ..
దైవప్రవక్త(స.అ) ఉల్లేఖనం: “రమజాన్ మాసం యొక్క మొదటి రోజులు కారుణ్య రోజులు, మధ్య రోజులు క్షమాభిక్ష రోజులు మరియు చివరి రోజులు అంగీకార మరియు నరకాగ్ని నుంచి విముక్తి రోజులు”[2]
మరో రివాయత్ లో దైవప్రవక్త(స.అ) ఇలా ఉల్లేఖించారు: “అల్లాహ్ దాసుడికి రమజాన్ మాసం(లో ఉన్న శుభాల) గురించి తెలిస్తే సంవత్సరమంతా రమజాన్ అయి ఉంటే భాగుండేది అని భావిస్తాడు”[3]

రెండవ అంశం: రమజాన్ యొక్క సత్కార్యముల వైపుకు వెళ్ళే దారిని సులభం చేయి
రెండవ వాక్యంలో మేము అల్లాహ్ ను రమజాన్ మాసం యొక్క సత్కార్యములు చేసే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించమని వేడుకుంటున్నాము. ప్రపాంచిక ప్రేమ వల్ల కొందరు అల్లాహ్ మార్గంలో తన ధనం నుంచి కొంత భాగం ఖర్చు చేయడానికి భారంగా భావిస్తారు. నిజానికి ఈ మాసంలో ఖర్చు పెట్టడం అల్లాహ్ సామిప్యం పొందడానికి సరైనదారి. ఖుర్ఆన్ పఠించడం, పేదవారికి సహాయం చేయడం, మంచి నైతికం కలిగివుండడం ఇవన్నీ ఈ మాసంలో ప్రత్యేక స్థితి కలిగివుంటాయి.
మూడవ అంశాలు: రమజాన్ మాసం యొక్క సత్కార్యముల అంగీకరణ
రమజాన్ మాసం యొక్క 19వ రోజు దుఆ యొక్క మూడవ వాక్యంలో మేము అల్లాహ్ ను ఓ అల్లాహ్! మమ్మల్ని రమజాన్ మాసం యొక్క సత్కార్యములు అంగీకరించే విషయంలో అనర్హుడిగా నిర్ధారించకు అని వేడుకుంటున్నాము. అల్లాహ్ తమ దాసుల కార్యములు అంగీకరించే మరియు నిరాకరించే విషయాన్ని ఖుర్ఆన్ లో ఇలా వివరించెను: ఓ ముహమ్మద్(స.అ) ఆదం యొక్క ఇద్దరు కుమారుల వృత్తాంతాన్ని కూడా వారికి యధాతథంగా వినిపించు. వారిరువురూ దైవానికి నజరానా సమర్పించగా, వారిలో ఒకరి నజరానా స్వీకరించబడింది. మరొకరిది స్వీకరించబడలేదు అప్పుడు రెండవతను, “నేను నిన్ను చంపేస్తాను” అన్నాడు. దానికి సమాధానంగా మొదటివాడు, “అల్లాహ్ భీతిపరుల నజరానాను మాత్రమే స్వీకరిస్తాడు” అని అన్నాడు.[సూరయె మాయిదహ్, ఆయత్27]
చివరిలో ఓ స్పష్టమైన యదార్థం వైపుకు దారి చూపమని అల్లాహ్ ను వెడుకుంటున్నాము.

రిఫరెన్స్
1. అల్ ఇఖ్బాలు బిల్ఆమాలిల్ హసనహ్ (తా-అల్ హదీసహ్) భాగం1, పేజీ350
2. కాఫీ(తా-అల్ ఇస్లామియహ్), భాగం4, పేజీ67
3. బిహారుల్ అన్వార్(తా-బీరూత్), భాగం93, పేజీ346, హదీస్12

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 17