రమజాన్ మాసం యొక్క 27వ రోజు దుఆ భావర్ధాలు

ఆది, 05/09/2021 - 18:49

రమజాన్ మాసం యొక్క 27వ రోజు దుఆలో ఉన్న భావర్థాలు మరియు బోధనల గురించి సంక్షిప్తంగా...

రమజాన్ మాసం యొక్క 27వ రోజు దుఆ భావర్ధాలు

బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీమ్

రమజాన్ మాసం యొక్క 27వ రోజు దుఆలో ఉన్న భావర్థాలు మరియు బోధనల గురించి సంక్షిప్తంగా:
దుఆ: అల్లాహుమ్మార్ జుఖ్ ని ఫీహి ఫజ్ల లైలతిల్ ఖద్రి, వ సయ్యిర్ ఫీహి వుమూరి మినల్ వుస్రి ఇలల్ యుస్ర్, వఖ్బల్ మఆజీరీ వ హుత్తా అన్నిజ్ జన్బ, వల్ విజ్రా, యా రవూఫన్ బి ఇబాదిహిస్ సాలిహీన్.[1]
అనువాదం: ఓ అల్లాహ్! ఈ నెలలో షబేఖద్ర్ యొక్క విశిష్టతను నా భాగ్యంగా చేయి. నా కార్యములలో ఉన్న కఠోరత్వాన్ని తొలగించి సులభం చేయి. నా క్షమాపణలను అంగీకరించు. నా పాపములను మరియు నా భారాన్ని అంతం చేయి, ఓ మంచి దాసుల పై కరుణించువాడా!

ఈ దుఆ యొక్క వివరణ:
మొదటి అంశం: షబేఖద్ర్ యొక్క విశిష్టత
రమజాన్ మాసం యొక్క 27వ రోజు దుఆ యొక్క మొదటి వాక్యంలో మేము అల్లాహ్ ను ఓ అల్లాహ్! ఈ నెలలో షబేఖద్ర్ యొక్క విశిష్టతను నా భాగ్యంగా చేయి అని వేడుకుంటున్నాము. షబేఖద్ర్ అనగా ఖుర్ఆన్ అవతరింపబడిన రాత్రి. షబేఖద్ర్(ఖద్ర్ రాత్రి) రమాజన్ మాసానికి హృదయం లాంటిది. ఖుర్ఆన్ ఈ రాత్రిని ఇలా వర్ణిస్తుంది: “ఘనమైన రాత్రి వెయ్యి నెలల కంటే కూడా మేలైనది”[సూరయె ఖద్ర్, ఆయత్3] ఈ శుభప్రదమైన రాత్రి మానవుల భాగ్యం లిఖించబడుతుంది. దీనిని ఖుర్ఆన్ ఇలా వివరిస్తుంది: “స్పష్టమైన ఈ గ్రంథం తోడు! నిశ్చయంగా మేము దీనిని శుభప్రదమైన రాత్రియందు అవతరింపజేశాము. నిస్సందేహంగా మేము హెచ్చరిక చేసేవాళ్ళము”[సూరయె దుఖాన్, ఆయత్2-4]. ఈ రాత్రి పాపములు పశ్చాత్తాపం మరియు నరకాగ్ని నుంచి విముక్తికి ప్రసిద్ధమైన రాత్ర. ఇమామ్ ముహమ్మద్ బాఖిర్(అ.స) ఉల్లేఖనం: “షబేఖద్ర్(రాత్రి)లో (ఆరాధన చేస్తూ)జాగరణ చేసేవాడి పాపముల క్షమించబడతాయి అవి ఆకాశనక్షత్రాల సంఖ్యలో ఉన్నా సరే”[2]

రెండవ అంశం: కఠోర కార్యములను సులభం చేయు కోరిక
రెండవ వాక్యంలో మేము అల్లాహ్ ను మా కార్యములలో ఉన్న కఠోరత్వాన్ని తొలగించి సులభం చేయి అని వేడుకుంటున్నాము. అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్ ఇలా ఉపదేశించెను: “అయితే (ప్రతి) కష్టంతోపాటే సౌలభ్యం కూడా ఉంది. నిశ్చయంగా (ప్రతి) కష్టంతోపాటే సౌలభ్యం కూడా ఉంది”[సూరయె షరహ్, ఆయత్5,6]
మూడవ అంశం: క్షమాపణలను అంగీకరించు.  
రమజాన్ మాసం యొక్క 27వ రోజు దుఆ యొక్క మూడవ వాక్యంలో మేము అల్లాహ్ ను మా క్షమాపణలను అంగీకరించు. నా పాపములను మరియు నా భారాన్ని అంతం చేయి అని వేడుకుంటున్నాము. అల్లాహ్ యొక్క లక్షణాలలో ఒకటి అమితంగా క్షమించడం. ఖుర్ఆన్ లో ఇలా సూచించబడి ఉంది: (ఓ ప్రవక్తా! నా తరపున వారికి ఇలా) చెప్పు: “తమ ఆత్మలపై అన్యాయానికి ఒడిగట్టన ఓ నా దాసులారా! మీరు అల్లాహ్ కారుణ్యం పట్ల నిరాశ చెందకండి. నిశ్చయంగా అల్లాహ్ పాపాలన్నింటినీ క్షమిస్తాడు. నిజంగా ఆయన అమితంగా క్షమించేవాడు, అపారంగా కరుణించేవాడు”[సూరయె జుమర్, ఆయత్53] ఈ ఆయత్ ఖుర్ఆన్ యొక్క ఆశాజనకమైన ఆయత్తు. ఇమామ్ అలీ(అ.స) ఈ ఆయత్ గురించి ఇలా వివరించారు: “ఖుర్ఆన్ లో అన్ని ఆయతులలో అత్యంత విశాలమైన ఆయత్”[3]
మనందరి పాపములను క్షమించి మనకు పరిపూర్ణ స్థితికి చేరడానికి సహాయం చేయమని అల్లాహ్ ను కోరిప్రార్థిస్తున్నాము.
రిఫరెన్స్
1. అల్ ఇఖ్బాలు బిల్ అఅమాలిల్ హసనహ్, భాగం1, పేజీ404
2. ముస్తద్రికుల్ వసాయిల్, భాగం7, పేజీ474
3. తఫ్సీరె అల్ సాఫీ, భాగం4, పేజీ326

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
6 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 15