ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్(అ.స) విద్వాంసుల మాటల్లో

గురు, 06/10/2021 - 18:36

దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క 6వ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్(అ.స) గురించి ఇతర వర్గాలకు చెందిన విద్వాంసుల అభిప్రాయాలు...

ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్(అ.స) విద్వాంసుల మాటల్లో

రబీవుల్ అవ్వల్ నెల 27వ తారీఖు హిజ్రీ యొక్క 83వ సంవత్సరం శుక్రవారం రోజు ఉదయం పూట మానవజాతికే అంతుపట్టని ప్రతిష్టతలు కలిగివున్న వ్యక్తి జన్మించారు. దైవప్రవక్త(స.అ) వారి గురించి ఇలా ప్రవచించారు: “నా కమారుడు జాఫర్ బిన్ ముహమ్మద్ జన్మించినపుడు, అతడిని సాదిఖ్ అని నామకరించండి”[1] 4వేల శిష్యులు కలిగివున్న ఇమామ్ గా చరిత్రకారుల చేత సూచించారు. చివరికి అహ్లెసున్నత్ కు చెందిన నలుగురు ఇమాములు(అబూహనీఫహ్, మాలిక్, షాఫెయీ మరియు అహ్మద్ ఇబ్నె హంబల్)[2]
వారి ప్రముఖ శిష్యుల పేర్లు: హిషామ్ ఇబ్నె హకమ్, మొమినె తాఖ్, మొహమ్మద్ ఇబ్నె ముస్లిమ్, జురారహ్ ఇబ్నె ఆయున్ మొ... వీరిలో ఒక్కొక్కరు గొప్ప స్థానం కలిగివున్నవారే. ఇమామ్ యొక్క విద్యాబోధన ఉద్యమం చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఇస్లామీయ ప్రపంచమంతా వ్యాపించింది. వారి విజ్ఞానం గురించి ప్రజల మధ్య చర్చలు జరగడం వారి గొప్పతనం నలుమూలల చేరడం జరిగింది. చివరికి ప్రజలలో రోజురోజుకి వారి ప్రఖ్యాతి పెరగడాన్ని చూసి భయపడి అప్పటి దుర్మార్గపురాజు మన్సూరె దవానెఖీ, షవ్వాల్ మాసం25వ తేదీ హిజ్రీ యొక్క 147వ సంవత్సరంలో 65 వయసులో విషమిచ్చి వారిని చంపాడు.

ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్(అ.స) ప్రపంచ విద్వాంసుల దృష్టిలో
హనఫీ వర్గనాయకుడు, అబూహనీఫహ్  
రెండు సంవత్సరాలు ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్(అ.స) శిష్యరికం చేసిన అబూహనీఫా నిత్యం ఇలా చెబుతూ ఉండేవారు.. ఒకవేళ ఆ రెండు సంవత్సరాల శిష్యరికం లేకపోయి ఉంటే నేను నాశనం అయ్యేవాడ్ని[3] జాఫర్ ఇబ్నె ముహమ్మద్ కు మించినా జ్ఞానినీ, ఫఖీహ్ ను చూడలేదు. వారు ఈ ఉమ్మత్ యొక్క ఉత్తమ జ్ఞాని[4]

మాలికీ వర్గనాయకుడు, మాలిక్
మాలిక్ ఇలా ఉల్లేఖించెను: “జాఫర్ ఇబ్నె ముహమ్మద్ కు మించిన ప్రతిష్టత గల వ్యక్తిని ఏ కళ్లూ చూడలేదు, ఏ చెవులు వినలేదు, ఏ హృదయం గ్రహించలేదు; అది వారి ప్రతిష్టతల విషయంలో కానివ్వండీ, జ్ఞానపరంగా కానివ్వండీ, ఆరాధన పరంగా కానివ్వండీ మరియ పవిత్రత పరంగా కానివ్వండీ. వారి హదీసును ఉల్లేఖించేవారు, ఎదుటివారికి ఉపయోగపడే విధంగా మంచిగా సంభాషించేవారు. అల్లాహ్ సాక్షిగా ఏది మాట్లాడినా సత్యమే అయ్యి ఉండేది”[5]

మొహమ్మద్ ఇబ్నె తల్హా షాఫెయీ
అహ్లె సున్నత్ వర్గానికి చెందిన గొప్ప ఆలిమ్ అయిన హమ్మద్ ఇబ్నె తల్హా షాఫెయీ ఉల్లేఖనం: ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్ అహ్లెబైత్ యొక్క గొప్పవారిలో ఒకరు; అతను చాలా విద్యలు తెలిసివున్నవారు, నిజమైన ఆరాధన, నిత్యం అల్లాహ్ స్మరణ చేయువారు మరియు ఖుర్ఆన్ కరీమ్ ను ఎక్కువగా పఠించేవారు. వారు నిత్యం ఖుర్ఆన్ భావాల గురించి వివరిస్తూ ఉండేవారు, వాటి నుండి ముత్యాలాంటి అంశాలను సూచించేవారు, అందులో ఉన్న అద్భుతాలను బోధించేవారు. వారు పరిశీలనకు వీలుగా ఉండేందుకు తమ సమయాన్ని వివిధ ఆరాధనల కొరకు కేటాయించి ఉంచేవారు. వారిని చూస్తే మనిషికి పరలోకం గుర్తుకొచ్చేది, మనసులను దోచుకునే వారి మాటలు హృదయం నుండి ప్రపంచాన్ని లాగిపడేసేది, వారి అనుచరణ మనిషిని స్వర్గ వారుసులుగా చేస్తుంది. వారి కనుల కాంతి వారు దైవప్రవక్త(స.అ) వారసులు అని నిదర్శించేది.[6]

ఇబ్నె సబ్బాగె మాలికీ
అహ్లె సున్నత్ ప్రముఖ ఆలిమ్ అయిన ఇబ్నె సబ్బాగె మాలికీ ఉల్లేఖనం: జాఫరె సాదిఖ్ వారి సోదరులందరిలో వారి తండ్రి యొక్క ఉత్తరాధికారి మరియు వారి తరువాత ఇమామ్ గా నిర్దారించబడినవారు. ఇతరుల పై ఉత్తమ ప్రతిష్టతగలవారు. గొప్ప స్థానం, పేరు కలిగివున్నవారు. ప్రజలు వారి నుండి జ్ఞానాన్ని ఉల్లేఖించేవారు. విద్వాంసులు, జ్ఞానులు వారి నుండి హదీసులను ఉల్లేఖించినంతగా అహ్లెబైత్ కు చెందిన ఏ ఒక్కరి నుండి ఉల్లేఖించలేదు అని ప్రజలు భావించేవారు.[7]

ఇబ్నె హబ్బాన్
అహ్లె సున్నత్ కు చెందిన ప్రముఖ ఆలిమ్ ఇమామ్ సాదిఖ్(అ.స) గురించి ఇలా అనెను: జాఫర్ ఇబ్నె ముహమ్మద్ కు మించిన ఫఖీహ్ ను చూడలేదు; వారు అహ్లెబైత్ కు చెందిన వారు. మేము వారి ఉల్లేఖనలు అవసరంగా భావించేవారం.[8]

రిఫరెన్స్
1. బిహారుల్ అన్వార్, భాగం47, పేజీ8
2. మనాఖిబె అలె అబీతాలిబ్, భాగం4, పేజీ247
3. ముఖ్తసరు తొహ్ఫతిల్ ఇస్న అషరియహ్, పేజీ8
4. సియరు అఅలామిన్నుబలా, భాగం6, పేజీ257
5. మనాఖిబె ఇబ్నె షహ్రె ఆషూబ్, భాగం4, పేజీ275
6. మతాలిబుస్సుఆల్, పేజీ81
7. అల్ ఫుసూలుల్ ముహిమ్మహ్, భాగం2, పేజీ913
8. తహ్జీబుత్తహ్జీబ్, భాగం2, పేజీ104

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
4 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 15