ఖిలాఫత్ నిర్ధారణ అవసరమా...

సోమ, 06/28/2021 - 15:49

దైవప్రవక్త(స.అ) తన ఖలీఫాలను నియమించకుండానే ఈ లోకాన్ని విడిచివెళ్లారు అని భావిస్తున్న అహ్లెసున్నత్ వర్గం...

ఖిలాఫత్ నిర్ధారణ అవసరమా...

ఒకవేళ ఖలీఫాను నియమించక పోతే విభేదాలు ఎర్పడే ప్రమాదం ఉంది అని గ్రహించి అబూబక్ర్(ర.అ) వారే స్వయంగా సలహా మండలి ఇచ్చిన తీర్పుపై అమలు చేయలేదు, అలాంటిది దైవప్రవక్త(స.అ), “ఏ ఒక్కరిని కూడా తన ఖలీఫాగా నియమించలేదు” అనే విషయాన్ని ఎలా అంగీకరించగలం? ఎవరైన ఈ మాటను ఒప్పుకోగలరా? దేనినైతే అబూబక్ర్, ఆయెషా, అబ్దుల్లాహ్ బిన్ ఉమర్ అంతేకాదు ఒకవేళ ఆ ఖిలాఫత్ పదవి సమస్యను ప్రజలపై వదిలేస్తే విభేదాలు అవ్వడం తప్పని సరి అని ప్రజలందరికి తెలుసో, ముఖ్యంగా ఆ సమస్య రాజ్యానికి మరియు ఉత్తరాధికారానికి సంబంధించినది అయి ఉంటే ఎలాగైతే స్వయంగా సఖీఫహ్‌లో అబూబక్ర్ ఎన్నిక సమయంలో ఇవన్ని జరిగాయో, ఎందుకంటే సయ్యదుల్ అన్సార్ సఅద్ బిన్ ఉబాదహ్ మరియు అతని కుమారుడు ఖైస్ బిన్ సఅద్, హజ్రత్ అలీ(అ.స), జుబైర్ ఇబ్నుల్ ఉలూమ్[1] అబ్బాస్ బిన్ అబ్దుల్ ముతల్లిబ్, బనీ హాషిం వంశస్తులందరు, ఖిలాఫత్ పదవి హక్కు హజ్రత్ అలీ(అ.స)ది అని నమ్మే కొందరు సహాబీయులు మరియు అబూబక్ర్‌తో బైఅత్ చేయకుంటే ఇళ్ళను నాశనం చేస్తాము అని బెదిరించినా అబూబక్ర్‌తో బైఅత్ చేయడం ఇష్టం లేకపోవడంతో ఇంట్లోనే కూర్చుండిపోయిన వాళ్ళందరు,[2] మొ॥ వారు, వారందరికి ఈ ఖిలాఫత్ నిర్ధారణలో ఉన్న సున్నితం మరియు ప్రాముఖ్యత తెలుస్తుంది. అంటే వీళ్ళందరికి మాత్రం ఖిలాఫత్ విషయంలో ఉన్న సున్నితం మరియు ప్రాముఖ్యత తెలుసుగాని దైవప్రవక్త(స.అ)కు తెలియదా? దీన్ని ఎవరైనా నమ్ముతారా?.

వాటితోపాటు వీటిని కూడా తిలకించండి: దైవప్రవక్త‎(స.అ) తన పూర్తి జీవిత కాలంలో ఒక్కసారి కూడా తన సైన్యాధిపతిని నియమించే విషయంలో సహాబీయులతో సలహా అడిగింది లేదు అది సర్యా[3] సందర్భం అయినా సరే లేదా గజ్వా సందర్భం అయినా సరే. అతను ఎప్పుడు మదీనా నుండి బయటకు వెళ్ళినా తన ప్రతినిధిని నియమించి వెళ్ళేవారు అటువంటి సందర్భాలలో కూడా ఎవరిని ప్రతినిధిగా నియమించాలి? అని సహాబీయులతో సలహా తీసుకునేవారు కాదు. అలాగే దైవప్రవక్త‎(స.అ) వద్దకు ఇస్లాం స్వీకరించాము అని వెల్లడించడానికి సమూహాలు వచ్చేవి. వాళ్ళ నాయకుడిని ఎన్నుకునే వారు ఆ ఎన్నిక విషయంలో కూడా సలహా తీసుకునే వారు కాదు. ఇక తన జీవిత ఆఖరి కాలంలో దీనిని చాలా స్పష్టంగా వివరించేశారు. సంఘటన ఏమిటంటే దైవప్రవక్త‎(స.అ), చిన్న వయసు గల “ఉసామ బిన్ జైద్”ను సహాబీయులందరి పై అధిపతిగా నియమించి, యుధ్ధానికి బయలుదేరడానికి ఆదేశించారు కాని సహాబీయులు దాన్ని అంగీకరించకుండా దైవప్రవక్త‎(స.అ) ఆదేశంపై “ఇంత చిన్న వయసుగల వాడిని మాపై ఎందుకు అధిపతిగా నియమించారు” అని అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. అయినా సరే దైవప్రవక్త(స.అ) తన నిర్ణయాన్ని మార్చలేదు అంతటితో ఆగ కుండా ఆ సైన్యంలో చేరని వాళ్ళపై లఅనత్ కూడా చేశారు.[4] “ఎవరిని పడితే వాడిని సలహా మండలి ఖలీఫాగా నియమించడానికి విలాయత్ మరియు ఖిలాఫత్ అధికారం ప్రజల చేతుల్లో లేదు” అని తెలియాలని ఇలా చేశారు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ పని స్వయంగా దైవప్రవక్తే చేశారు మరి దైవప్రవక్త(స.అ) చేసిన పని అల్లాహ్ చేసినట్లే.

మనం షియా వర్గానికి చెందిన గ్రంథాలలో వారు ఉల్లేఖించే సాక్ష్యాలను పరిశీలించినట్లైతే వాళ్ళ సాక్ష్యాలు, అహ్లెసున్నతుల విశ్వాసాలకు విరుధ్ధమైనవి. షియా ముస్లింలు “దైవప్రవక్త‎(స.అ), హజ్రత్ అలీ(అ.స)ను తన ఖలీఫాగా నియమించారు; అది కూడ ఒకటీ రెండు సార్లు మాత్రమే కాదు, ఎన్నో సందర్భాలలో ఎన్నో సార్లు ప్రకటించారు అందులో ప్రసిధ్ధ సంఘటన “గదీరె ఖుమ్” సంఘటన” అని అంటారు.

న్యాయంగా చెప్పాలంటే విరోధి చెబుతున్న మాటను కూడా, అతను ఏమి చెప్పాలనుకుంటున్నాడు? అతని సాక్ష్యాలు ఏమిటి? అని చూడాలి. ముఖ్యంగా విరోధులు ప్రదర్శించే సాక్ష్యాలలో మీరు నమ్మే సంఘటనలు ఉన్నప్పుడు.[5] షియా ముస్లింల సాక్ష్యాలను చూసి చూడనట్లు వదిలేయడానికి లేదా సులువుగా మరచి పోవడానికి వాళ్ళ సాక్ష్యాలు అర్ధంలేనివి లేదా బలహీనమైనవి కావు. వాళ్ళ సాక్ష్యాలు, వీటికి సంబంధించి అవతరించబడ్డ ఖుర్ఆన్ ఆయతులు మరియు దైవప్రవక్త(స.అ) సరైన సున్నత్ ఆధారంగా ఉన్నటువంటివి. పల్లె పల్లెకు వ్యాపించబడివున్నాయి. సాధారణ మనుషులలో మరియు ప్రముఖులలో వీటి ప్రస్తావన జరుగుతూ ఉంటుంది. చరిత్ర మరియు హదీసు గ్రంథాలు వీటితో నిండి ఉన్నాయి. తరతరాలుగా రావీయులు వాటిని వ్రాస్తూనే ఉన్నారు.

ఆలోచిస్తారనే ఆశతో...

రిఫరెన్స్
1. సహీ బుఖారీ, భాగం8, పేజీ26, బాబొ రజ్మిల్ జుఅలా మినజ్జినా.
2. తారఖుల్ ఖులఫా, ఇబ్నె ఖుతైబహ్, భాగం1, పేజీ23.
3. సర్యా అనగా దైవప్రవక్త(స.అ) అందులో పాలుగోని యుధ్ధం మరియు గజ్వా అనగా దైవప్రవక్త(స.అ) పాలుగొన్న యుధ్ధం.
4. అల్ మిలల్ వల్ నహల్, షెహ్రిస్తాని, భాగం1, పేజీ23.
5. షియాలలో ఉన్న సాక్ష్యాలన్నీంటి నిదర్శనం అహ్లెసున్నతుల పుస్తకాలలో ఉన్నాయి.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16