గదీర్ హదీస్

మంగళ, 06/29/2021 - 13:37

గదీర్ హదీస్ ను షియా వర్గం వారు సృష్టించారు అని నిందిస్తారు, అది నిజమా లేదా అహ్లె సున్నత్ గ్రంథాలలో ఆ హదీస్ ఉల్లేఖించబడి ఉందా...

గదీర్ హదీస్

అల్లామా అమీనీ(ర.అ) తన పుస్తకం “అల్ గదీర్”లో ఇలా ప్రవచించారు: అహ్లెసున్నత్ ఉలమాలు, రావీయుల తరగతుల మరియు వర్గాల విభేదాలు ఉన్నపుటికీ హిజ్రీ శకం మొదటి శతాబ్దం నుండి పద్నాల్గోవ శతాబ్దం వరకు ప్రతీ శతాబ్దంలో ఈ హదీసు[1]ను ఉల్లేఖించారు, మరి వాళ్ళ సంఖ్య 360 కన్న ఎక్కువ, పరిశోధన చేయాలను కుంటున్న వారు “అల్ గదీర్” పుస్తకాన్ని చదవచ్చు.[2]

ఇంతకు ముందు అహ్లెసున్నత్ గ్రంథాలలో గదీర్ హదీస్ ఉంది అని పేజీలతో సహా వివరించిన తరువాత కూడా “గదీర్ హదీస్”ను షియా ముస్లింలు సృష్టించారు అని అనుకోవడం అవివేకం. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే “గదీర్ హదీస్”ను ముస్లింల ముందు ప్రస్తావిస్తే చాలా మంది ముస్లింలకు అది తెలియదు లేదా వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు వినలేదు! అంత కన్న ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే ఇంత సరైన మరియు అందరు ఏకీభవించే అలాంటి హదీస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అహ్లెసున్నత్ ఉలమాలు “దైవప్రవక్త‎(స.అ), తన తరువాత ఉత్తరాధికారిగా ఎవ్వరిని నియమించనూ లేదు అంతే కాకుండా ఖిలాఫత్ సమస్యను సలహా మండలినికి అప్పగించి వెళ్ళిపోయారు” అని అంటారు.

రిఫరెన్స్
1. మన్ కుంతొ మౌలాహు ఫ హాజా అలీయ్యున్ మౌలాహ్
2. అల్లామా అమీని గారి పుస్తకం అల్ గదీర్, ఇది 11 భాగలలో రచించ బడింది, ఇందులో గదీర్‌కు సంబంధించిన ప్రతీ దానికి అహ్లెసున్నత్ ఉలమాల ప్రవచనను లిఖించారు.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
9 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 13