సత్యధర్మం

ఆది, 07/04/2021 - 13:51

మానవాళిని సౌభాగ్యం మరియు పరిపూర్ణ స్థితికి చేర్చే ధర్మాన్ని(దీన్)ను నిజమైనధర్మం లేదా “దీనుల్ హఖ్”(సత్యధర్మం) అంటారు

సత్యధర్మం

నిస్సందేహంగా ఒక రోగి ఆరోగ్యాన్ని పొందడానికి వైధ్యుడి సూచనలను ఎలా అమలు పరుస్తాడో, బండి పాడైపోతే దాన్ని సరి చేయడానికి మెకానిక్ చేతిలో ఎలా పెడతామో అలాగే పరిపూర్ణ స్థాయికి చేరడానికి మనం అల్లాహ్ ఆదేశాలను పాటించాలి. ఎందుకంటే ఆయనే మనిషిని సృష్టిచాడు కాబట్టి, ఆయనే అతి ఉత్తమ దయమయుడు కాబట్టి; మనిషికి ఏదీ అవసరమనేది అల్లాహ్ కు మాత్రమే తెలుసు అందుకనే మనిషి కోసం మేలైనవాటిని వాజిబ్ మరియు ముస్తహబ్‌గా మరియు మనిషికి మేలు కానటువంటివాటిని హరామ్ మరియు మక్రూహ్‌గా నిర్ధారించాడు.
అల్లాహ్ మార్గదర్శకం కొరకు ఆకాశ గ్రంథాలే కాకుండా ప్రవక్తలను, పవిత్ర మాసుములు మరియు సత్యవంతులైన జ్ఞానులను నియమించాడు.
మానవాళిని సౌభాగ్యం మరియు పరిపూర్ణ స్థితికి చేర్చే ధర్మాన్ని(దీన్)ను నిజమైనధర్మం లేదా “దీనుల్ హఖ్”(సత్యధర్మం) అంటారు; ఖుర్ఆన్ ఇలా ఉపదేశిస్తుంది: “ఆయనే తన ప్రవక్తకు మార్గదర్శకత్వాన్నీ, సత్యధర్మాన్నీ ఇచ్చిపంపాడు-ముష్రక్కులకు ఎంత సహించరానిదయినా సరే, ఇతర ధర్మాలపై దానికి ఆధిక్యతను వొసగటానికి!”[సూరయె తౌబహ్, ఆయత్33; సూరయె సఫ్, ఆయత్9]
ఖుర్ఆన్ సూరయె ఆలిఇమ్రాన్ యొక్క 19వ ఆయత్ లో అల్లాహ్ తరపు నుంచి అవతరించబడ్డ ధర్మం పేరు ఇస్లాం అనీ అదే సమ్మతమైన ధర్మం అని ఉపదేశిస్తుంది: “నిస్సందేహంగా ఇస్లాం మాత్రమే అల్లాహ్ వద్ద సమ్మతమైన ధర్మం”[సూరయె ఆలిఇమ్రాన్, ఆయత్19][1]

రిఫరెన్స్
1. ఆష్నాయీ బా ఇస్లాం బరాయె నౌజవానాన్, మొహ్సిన్ ఖిరాఅతీ, మర్కజె తహ్ఖీఖాతె రాయానయి ఖాయిమియహ్ ఇస్ఫెహాన్, పేజీ16.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10