అజాన్ మరియు ఇఖామత్

ఆది, 01/14/2018 - 11:01

.నమాజ్ సమయం అయిన తరువాత ముందుగా ఆజాన్ ఇవ్వాలి ఆ తరువాత నమాజ్ మొదలు పెట్టే ముందు ఇఖామత్ ఇవ్వాలి.

అజాన్ మరియు ఇఖామత్

నమాజ్ సమయం అయిన తరువాత ముందుగా ఆజాన్ ఇలా ఇవ్వాలి.
అజాన్:
అల్లాహు అక్బర్ - అల్లాహు అక్బర్ - అల్లాహు అక్బర్ - అల్లాహు అక్బర్
అష్‏హదు అల్ లా ఇలాహ ఇల్లల్ ల్లాహ్ - అష్‏హదు అల్ లా ఇలాహ ఇల్లల్ ల్లాహ్
అష్‏హదు అన్న ముహమ్మదర్ రసూలుల్లాహ్ - అష్‏హదు అన్న ముహమ్మదర్ రసూలుల్లాహ్
అష్‏హదు అన్న అలీయ్యన్ వలీయుల్లాహ్ - అష్‏హదు అన్న అలీయ్యన్ వలీయుల్లాహ్
హయ్యా అలస్సలాహ్ - హయ్యా అలస్సలాహ్
హయ్యా అలల్ ఫలాహ్ - హయ్యా అలల్ ఫలాహ్
హయ్యా అలా ఖైరిల్ అమల్ - హయ్యా అలా ఖైరిల్ అమల్
అల్లాహు అక్బర్ - అల్లాహు అక్బర్
లా ఇలాహ ఇల్లల్ ల్లాహ్ - లా ఇలాహ ఇల్లల్ ల్లాహ్

ఇఖామహ్:
అల్లాహు అక్బర్ - అల్లాహు అక్బర్
అష్‏హదు అల్ లా ఇలాహ ఇల్లల్ ల్లాహ్ - అష్‏హదు అల్ లా ఇలాహ ఇల్లల్ ల్లాహ్
అష్‏హదు అన్న ముహమ్మదర్ రసూలుల్లాహ్ - అష్‏హదు అన్న ముహమ్మదర్ రసూలుల్లాహ్
అష్‏హదు అన్న అలీయ్యన్ వలీయుల్లాహ్ - అష్‏హదు అన్న అలీయ్యన్ వలీయుల్లాహ్
హయ్యా అలస్సలాహ్ - హయ్యా అలస్సలాహ్
హయ్యా అలల్ ఫలాహ్ - హయ్యా అలల్ ఫలాహ్
హయ్యా అలా ఖైరిల్ అమల్ - హయ్యా అలా ఖైరిల్ అమల్
ఖద్ ఖామతిస్సలాహ్ -ఖద్ ఖామతిస్సలాహ్
అల్లాహు అక్బర్ - అల్లాహు అక్బర్
లా ఇలాహ ఇల్లల్ ల్లాహ్                         

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 17 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 20