ఇమామ్ జవాద్(అ.స) విజ్ఞాన సేవలు

శని, 09/04/2021 - 17:39

ఇమామ్ ముహమ్మద్ తఖీ(అ.స) యొక్క విజ్ఞాన సేవల గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామ్ జవాద్(అ.స) విజ్ఞాన సేవలు

ప్రతీ ఇమామ్ యొక్క అత్యంత ఉత్తమ సేవ విజ్ఞాన సేవ అని అందరికి తెలుసు. ప్రతీ ఇమామ్ తమ కాలం యొక్క పరిస్థితులను బట్టి విజ్ఞాన సేవలు అందించారు. ఇతర ఇమాముల వలే ఇమామ్ జవాద్(అ.స) కూడా ప్రముఖ శిష్యులను శిక్షణ ఇచ్చి తయారు చేశారు. వారి నుంచి హదీసులు ఉల్లేఖించిన రావీయులు మరియు సహాబీయుల దాదాపు 110 మంది. ఇమామ్ జవాద్(అ.స) నుంచి ఉల్లేఖించబడ్డ పూర్తి రివాయతులు 250 హదీసులు. అలా అని ఆశ్చర్యపోవలసినవసరం లేదు ఎందుకంటే వారు అధికారం తరపు నుంచి తీవ్రమైన నిఘా మరియు ఒత్తిడికి గురి అయి ఉన్నారు మరో వైపు వారు 25 సంవత్సరాలు పూర్తవ్వకముందే విషం ద్వార చంపబడ్డారు.
అయినా సరే ఆ కొంతకాలంలోనే వారు శిక్షణ ఇచ్చిన శిష్యులు ప్రముఖులయ్యారు, ఉదా; అలీ ఇబ్నె మహ్జియార్, అహ్మద్ ఇబ్నె మొహమ్మద్ ఇబ్నె అబీ నస్ర్ బజంతీ, జకరియా ఇబ్నె ఆదమ్, మొహమ్మద్ ఇబ్నె ఇస్మాయీల్ ఇబ్నె బజీ, హుసైన్ ఇబ్నె సయీదె అహ్వాజీ, అహ్మద్ ఇబ్నె మొహమ్మద్ ఇబ్నె ఖాలిదె బర్ఖీ. వీరిలో ప్రతీ ఒక్కరు విజ్ఞాన పరంగా చాలా సేవలు అందించారు. వీరులో కొందరు ఎన్నో రచనలు రచించారు.[1]

రిఫరెన్స్
సీరయె పీష్వాయాన్, మహ్దీ పీష్వాయీ, ఇమామ్ ముహమ్మద్ తఖీ(అ.స) జీవిత చరిత్ర అధ్యాయం.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
12 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 13