నోరు గురించి ఇమామ్ అలీ(అ.స) హదీసులు

గురు, 09/09/2021 - 05:14

నోరు మరియు మాట్లాడటం గురించి అమీరుల్ మొమినీన్ హజ్రత్ అలీ(అ.స) ప్రవచనలు...

నోరు గురించి ఇమామ్ అలీ(అ.స) హదీసులు

బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీమ్

ఇస్లామీయ హదీస్ గ్రంథాలలో ప్రతీ అంశం పై హదీసులు ఉల్లేఖించబడి ఉన్నాయి. ఇక్కడ మేము అమీరుల్ మొమినీన్ హజ్రత్ అలీ(అ.స) మనం ఏ విధంగా మాట్లాడాలి మరియు మన నోరును అందుపులో ఉంచడం ఎంత మంచిది అన్న విషయం పై ప్రవచించిన కొన్ని ప్రవచనలు:
ఇమామ్ అలీ(అ.స) ఉల్లేఖనం: నాలుక(నోరు), క్రూర జంతువు దాన్ని (బయటకి) వదిలేస్తే, కరిచేస్తుంది.[1]
ఇమామ్ అలీ(అ.స) ఉల్లేఖనం: విశ్వాసి నాలుకపై కాంతిపజేసే (దైవ)కాంతి ఉంటుంది మరియు కపటవర్తనుడి నాలుక పై షైతాన్ మాట్లాడతాడు.[2]
ఇమామ్ అలీ(అ.స) ఉల్లేఖనం: కపటవర్తనుడి ధర్మనిష్ఠ కేవలం అతడి నాలుక(నోటి) ద్వార వ్యక్తం అవుతుంది అంతే.[3]
ఇమామ్ అలీ(అ.స) ఉల్లేఖనం: కపటవర్తనుడి విజ్ఞానం అతడి నాలుకలో మరియు విశ్వాసి యొక్క విజ్ఞానం అతడి ప్రవర్తనలో ఉంటుంది.[4]
ఇమామ్ అలీ(అ.స) ఉల్లేఖనం: నీ నోరును సున్నితంగా మట్లాడడం మరియు సలామ్ చేయడం అలవాటు చేయి, దాంతో నీ మిత్రులు పెరుగుతారు మరియు శత్రువులను తగ్గిస్తుంది.[5]
ఇమామ్ అలీ(అ.స) ఉల్లేఖనం: ఇతరులు నీకోసం ఏదైతే మాట్లాడుకోకుడదని అనుకుంటావో అదే నీవు ఇతరుల గురించి మాట్లాడకుండా ఉండు.[6]

రిఫరెన్స్
1. నెహ్జుల్ బలాగహ్, సుబ్హీ సాలెహ్, పేజీ478, హదీస్60.
2. షర్హె నెహ్జుల్ బలాగహ్(ఇబ్నె అబిల్ హదీద్), భాగం20, పేజీ280, హదీస్218.
3. గురరుల్ హికమ్, పేజీ459, హదీస్10509.
4. షర్హె ఆగా జమాలుద్దీన్ ఖాన్సారీ, భాగం4, పేజీ350, హదీస్6288.
5. గురరుల్ హికమ్, పేజీ435, హదీస్9946.
6. తొహ్ఫుల్ ఉఖూల్, పేజీ74.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 30