ఫురూయె దీన్

గురు, 09/09/2021 - 16:14

ఫురూయె దీన్ అనగానేమి, దాని ప్రాముఖ్యత ఇస్లాం దృష్టిలో... ఫురూయె దీన్ యొక్క సంఖ్య...

ఫురూయె దీన్

ఫురూయె దీన్: ఇస్లామీయ ఆదేశాలనూ, పద్ధతులను ఫురూయె దీన్ అంటారు. ఉసూలె దీన్ మొదటి స్థానంలో ఉంటే ఫురూయె దీన్ రెండవ స్థానంలో ఉన్నట్లు. ఎందుకంటే ఉసూలె దీన్ విశ్వాసానికి సంబంధించింది. ఫురూయె దీన్ మన చర్యలకు సంబంధించింది. విశ్వాసం ఉంటేనే చర్యలకు విలువ, విశ్వసించిన తరువాతే మనం ఆ విశ్వాసం ప్రకారం అమలు చేస్తాము. ఫురూయె దీన్ మన ఉసూలె దీన్ పై ఆధారపడి ఉంటాయి. అందుకే “మర్హూమ్ ఫైజె కాషానీ” వివరణనుసారం; “ఉసూలె దీన్ ఒక చెట్టు మాదిరి, దాని ఫలాలు ఫురూయె దీన్ మాదిరి”.[1] ఫురూయె దీన్ ఎనిమిది లేదా పది అని లెక్కబెట్టడానికి కారణం ఆరాధనల విషయంలో ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉండడం వల్ల., లేకపోతే వాజిబాత్ మరియు ముహర్రమాత్ కాకుండా వ్యవహారిక అంశాలకు సంబంధించిన చాలా అహ్కాములు ఫురూయె దీన్ గా లెక్కించబడతాయి.[2]
ఫురూయె దీన్ అని ప్రఖ్యాతి చెందిన ఆ 10 ఇస్లామీయ పద్ధతులు ఇవి: 1. నమాజ్ 2. రోజు(ఉపవాసం) 3. ఖుమ్స్ 4. జకాత్ 5. హజ్ 6. జిహాద్ 7. అమ్ర్ బిల్ మఅరూఫ్(మంచి చేయమని ఆదేశించడం) 8. నహ్యి అనిల్ మున్కర్(చెడు నుంచి ఆపడం) 9. తవల్లా (అల్లాహ్ ఇష్టపడేవారిని ఇష్టపడడం) 10. తబర్రా (అల్లాహ్ శత్రువులను శత్రువులుగా భావించడం).[3]

రిఫరెన్స్
1. ఫైజె కాషానీ, ముల్లా మొహ్సిన్, ఇల్ముల్ యఖీన్ ఫీ ఉసూలిద్దీన్, భాగం1, పేజీ4-5, ఇంతెషారె బీదార్.
2. https://www.islamquest.net/fa/archive/fa2909
3. https://www.islamquest.net/fa/archive/fa3804  

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10