ఖుర్ఆన్

గురు, 09/16/2021 - 06:26

పవిత్ర ఖుర్ఆన్ యొక్క ప్రత్యేకత మరియు అలాగే దాని అవతరణ మరియు పలు ముఖ్యాంశాలు వివరణ సంక్షిప్తంగా... 

ఖుర్ఆన్

అల్లాహ్ తరపు నుంచి అంతిమ దైవప్రవక్త(స.అ) పై అవతరించబడ్డ గ్రంథం పేరు “ఖుర్ఆన్”. ఈ ఖుర్ఆన్ లో 114 “సూరహ్”లు ఉన్నాయి. 6 వేల కన్న ఎక్కువ “ఆయత్”లు ఉన్నాయి. పూర్తి ఖుర్ఆన్ 30 “పారా”లుగా విభజించబడి ఉంటుంది. ప్రతీ “పారా”లో నాలుగు భాగాలు(హిజ్బ్) ఉంటాయి. ప్రతీ సూరహ్ కొన్ని ఆయత్‌లతో కూడి ఉంటుంది. ఖుర్ఆన్ యొక్క 9 వ సూరహ్ అయిన సూరయె “తౌబహ్” తప్ప ప్రతీ సూరహ్ “బిస్మిల్లాహ్”తో మొదలౌతుంది. సూరయె బఖరహ్; సూరహ్ లన్నింటిలో పెద్ద సూరహ్, అందులో 286 ఆయత్లు ఉన్నాయి. ఖురఆన్ యొక్క అతి చిన్న సూరహ్, సూరయె కౌసర్ ఇందులో కేవలం 3 ఆయత్లు ఉన్నాయి.
ఆయత్లు దశల వారిగా అవతరించబడేవి. వాటిని ఒకటి తరువాత ఒకటి లిఖిస్తూ ఉండేవారు. దైవవాణిని లిఖించేవారు “బిస్మిల్లాహ్” రానంత వరకు ఆయత్లను వరుసగ అదే సూరహ్ పేరుతో లిఖించేవారు. ఎక్కువగా ఆయత్ల క్రమం అవతరించబడిన విధంగానే ఉండేది కేవలం కొన్ని సందర్భాలలో తప్ప, అదెప్పుడంటే దైవప్రవక్త[స.అ] దైవ6వాణి అవతరించబడిన తరువాత ఈ ఆయత్లను ఫలానా సూరహ్ లో ఫలానా ఆయత్ ముందు లేక తరువాత లిఖించమని చెప్పినప్పుడు తప్ప.[1]
దైవప్రవక్త(స.అ) తరువాత హజ్రత్ అలీ(అ.స) చేసిన మొట్టమొదటి పని ఖుర్ఆన్ ను సేకరించడం.
ఖుర్ఆన్, దైవప్రవక్త(స.అ) జీవితంలోని చట్టపరమైన, నైతిక, సామాజిక, రాజకీయ, ఆర్థిక, తాత్విక, ఆథ్యాత్మిక మరియు శాస్త్రీయ అనేక విషయాలపై వెలుగునిస్తుంది. అల్లాహ్ ఇలా ఉపదేశించెను:
“మేము నీపై ఈ గ్రంథాన్ని అవతరింపజేశాము. అందులో ప్రతి విషయం విశదీకరించబడింది. విధేయత చూపేవారికి (ముస్లింలకు) అది మార్గదర్శకం, కారుణ్యం, శుభవార్త”[సూరయె నహ్ల్, ఆయత్89]

ఖురాన్ యొక్క లక్షణాలు
ఖుర్ఆన్, దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క ఎప్పటికి మిగిలి ఉండిపోయే అద్భుతం. ఈ గ్రంథం జ్ఞాన సముద్రం. మనిషిని తీర్చిదిద్దే మరియు మానవత్వ శిక్షణా గ్రంథం. కాంతి, వెలుగు మరియు తత్వాజ్ఞానం గల గ్రంథం. సమర్థత, ఆలోచన, ప్రవీణత మరియు దైవ ఎరుక గల గ్రంథం.
ఖుర్ఆన్; విశ్వాసం, మంచి పనులు, జిహాద్ మరియు సమాజ సమానత్వం గల గ్రంథం. శుభవార్తలు, ప్రమాణాలు గల గ్రంథం. చరిత్రను సృషించిన గ్రంథం. రాజకీయం, రాజనీతి మరియు చట్టంగల గ్రంథం. ఎప్పటికి అంతకాని, అన్ని చోట్ల ఉన్న, ప్రతీ విషయం ఉన్న ఒక సంపూర్ణ గ్రంథం. ఈ గ్రంథం ఒక మార్గదర్శి, అల్లాహ్ ఉపదేశాలు, నింగి నుండి అవతరించబడ్డ దైవవాణి.

ఖుర్ఆన్ అవతరణ
ఈ పవిత్ర ఖుర్ఆన్ దశల వారిగా 23 సంవత్సరాలలో వివిధ సంధర్భాలలో అవసరానికి బట్టి అవతరించబడింది. ఇస్లామీయ అహ్కాములు, సిద్ధాంతాలు, విశ్వాసాలు మరియు జ్ఞానం దైవవాణి రూపంలో దైవప్రవక్త[స.అ] పై అవతరింపబడేది, దైవప్రవక్త[స.అ] కూడ ఆ గ్రంథ ఆయత్లను ప్రజలకు చెప్పేవారు. దైవవాణిని లిఖించేవారు దానిని వ్రాసి భద్రపరిచేవారు. దైవవాణిని లిఖించేవారిని “కాతిబె వహీ”(దైవవాణి లేఖి) అనేవారు. వారిలో ముఖ్యమైన వ్యక్తి హజ్రత్ అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్[అ.స].[2]
అల్లాహ్ ఉపదేశం “మేమే ఈ ఖుర్ఆన్ ను అవతరింపజేశాము. మరి మేమే దీనిని రక్షిస్తాము.[సూరయె హిజ్ర్, ఆయత్9].

రిఫరెన్స్
1. ఉలూమె ఖుర్ఆన్, ఆయతుల్లాహ్ మారెఫత్, వహీ వివరణ అధ్యాయంలో.
2.ఉలూమె ఖుర్ఆన్, ఆయతుల్లాహ్ మారెఫత్, వహీ వివరణ అధ్యాయంలో.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
7 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12