విశ్వం గురించి ఖుర్ఆన్ వివరణ

గురు, 09/16/2021 - 07:04

విశ్వం యొక్క విస్తరణ మరియు అలాగే దాని యొక్క ముగింపు పై పవిత్ర ఖుర్ఆన్ ఆయతుల వివరణ సంక్షిప్తంగా...

విశ్వం గురించి ఖుర్ఆన్ వివరణ

విశ్వం యొక్క విస్తరణ ప్రస్తావన ఖుర్ఆన్ లో
ఖుర్ఆన్ విశ్వం యొక్క విస్తరణ గురించి ఇలా సూచిస్తుంది. “ఇంకా మేము ఆకాశాన్ని నిర్మించాము. నిశ్చయంగా, మేము విశాలంగా చేసేవారము”[సూరయె జారిఆత్, ఆయత్47].

ఈ విశ్వం ముగింపు ప్రస్తావన ఖుర్ఆన్ లో
విశ్వం ముగింపు పై ఖుర్ఆన్ వివరణ., “ఆ రోజున మేము వ్రాత పత్రులను చుట్టిపెట్టినట్లుగా ఆకాశాన్ని చుట్టివేస్తాము. ఏ విధంగా మేము మొదటిసారి సృష్టించామో అదేవిధంగా మలిసారి కూడా చేస్తాము. ఈ వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చే బాధ్యత మాపైన ఉంది. దాన్ని మేము తప్పకుండా నెరవేరుస్తాము”[సూరయె అంబియా, ఆయత్104]
“సూర్యుడు చుట్టివేయబడినప్పుడు, నక్షత్రాలు కాంతిహీనం అయిపోయినప్పుడు... పర్వతాలు నడిపింపబడినప్పుడు, సముద్రాలు రాజేయబడినప్పుడు”.[సూరయె తక్వీర్, ఆయత్1-3 & 6]
“ఆకాశం చీలిపోయినప్పుడు, నక్షత్రాలు రాలి (పడి) పోయినప్పుడు, సముద్రాలు ఉప్పొంగినప్పుడు.[సూరయె ఇన్ఫితార్, ఆయత్1-3]
“నిజంగా సంభవించేది (ప్రళయం) సంభవించినపుడు, అది సంభవించటంలో అబద్ధానికి ఆస్కారమే లేదు. అది (కొందరిని) తొక్కివేసేది, (మరి కొందరిని) ఉన్నతికి చేర్చేది అయి ఉంటుంది. భూమి తీవ్రమైన ప్రకంపనలతో కుదిపి వేయబడినప్పుడు, పర్వతాలు తుత్తునియలుగా చేయబడినప్పుడు, కడకు అవి ఎగిరే ధూళిరేణువుల్లా అయిపోతాయి”[సూరయె వాఖిఆహ్, ఆయత్1-6]
“వారు నిన్ను పర్వతాల పరిస్థితి గురించి అడుగుతున్నారు. వారికిలా చెప్పు: “నా ప్రభువు వాటిని తుత్తునియలుగా చేసి ఎగురవేస్తాడు మరి భూమిని చదునైన మైదానంగా చేసివేస్తాడు. అందులో నీకు ఎలాంటి వంకరలు గానీ, మెట్టపల్లాలు గానీ కానరావు”[సూరయె తాహా, ఆయత్105-107].

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
16 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 20