నమాజ్ చదవడానికి సరిపడ సూరహ్ లు

మంగళ, 01/16/2018 - 04:42

.తాజాగా ఇస్లాం స్వీకరించిన వారికి మరియు అరబీ చదవడం రాని వారి కోసం నమాజ్ లో చదవ వలసిన సూరహ్ లను కంఠస్తం చేసేందుకు వీలుగా తెలుగులో పలు సూరహ్ లు.

నమాజ్ చదవడానికి సరిపడ సూరహ్ లు

సూరయే అల్ హంద్:
బిస్మల్లా హిర్రహ్మా నిర్రహీమ్, అల్ హందు లిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్, అర్రహ్మానిర్రహీమ్, మాలికి యౌమిద్దీన్, ఇయ్యాక న’బుదు వ ఇయ్యాక నస్తయీన్, ఇహ్‏దినస్సిరాతల్ ముస్తఖీమ్, సిరాతల్లదీన అన్ అంత అలైహిమ్ గైరిల్ మగ్‌జూబి అలైహిమ్ వలద్దాల్లీన్.

సూరయే ఇన్నా అన్‏జల్‏నా:
బిస్మల్లా హిర్రహ్మా నిర్రహీమ్, ఇన్నా అన్‏జల్‏నాహు ఫీ లైలతిల్ ఖద్‏ర్, వమా అద్రాక మా లైలతుల్ ఖద్‏ర్, లైలతుల్ ఖద్రి ఖైరుమ్ మిన్ అల్‏ఫి షహ్‏ర్, తనజ్జలుల్ మలాయికతు వర్రూహు ఫీహా బిఇజ్‏ని రబ్బిహిమ్ మిన్ కుల్లి అమ్‏ర్, సలామున్ హియ హత్తా మత్‏లయిల్ ఫజ్‏ర్.

సూరయే కల్ కౌసర్:
బిస్మల్లా హిర్రహ్మా నిర్రహీమ్, ఇన్నా అ’తైనా కల్ కౌసర్, ఫసల్లి లిరబ్బిక వన్‏హర్, ఇన్న ష’నిఅక హువల్ అబ్‏తర్.

సూరయే ఖూల్ హు వల్లాహుఅహద్:
బిస్మల్లా హిర్రహ్మా నిర్రహీమ్, ఖుల్ హు వల్లాహు అహద్, అల్లాహుస్సమద్, లమ్ యలిద్ వ లమ్ యూలద్, వ లమ్ యకుల్లహు కుఫువన్ అహద్.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14