పిల్లల మరియు తల్లితండ్రుల పరస్పర బాధ్యతలు

బుధ, 10/27/2021 - 18:57

తల్లిదండ్రుల పట్ల బాధ్యతలు మరియు పిల్లల పట్ల తల్లిదండ్రుల బాధ్యతలు ఏమిటి అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ మరియు హదీసుల నిదర్శనం...

పిల్లల మరియు తల్లితండ్రుల పరస్పర బాధ్యతలు

తల్లిదండ్రుల పట్ల బాధ్యత:
తల్లిదండ్రుల ద్వార పిల్లల జన్మిస్తారు. వారు వాళ్లను పోషిస్తారు. ఇందుమూలంగానే ఇస్లాం వారి స్థానాన్ని ఖుర్ఆన్ లో తన తౌహీద్ ప్రస్థావనం తరువాత తల్లిదండ్రుల పట్ల మంచి ప్రవర్తన కలిగివుండమని ఆదేశిస్తున్నాడు. “నీ ప్రభువు స్పష్టంగా ఆజ్ఞాపించాడు: మీరు ఆయనను తప్ప మరొకరెవరినీ ఆరాధించకూడదు. తల్లిదండ్రుల యెడల ఉత్తమంగా వ్యవహరించాలి”[సూరయె ఇస్రా, ఆయత్23]

పెద్దపాపములు సూచించబడిన రివాయతులలో, షిర్క్ తరువాత తల్లిదండ్రుల పట్ల చెడు ప్రవర్తన అని వివరించబడి ఉంది. పై చెప్పిన ఆయత్ క్రమంలో అల్లాహ్ ఇలా ఉపదేశించెను: “నీ సమక్షంలో వారిలో ఒకరుగాని, ఇద్దరుగానీ వృద్ధాప్యానికి చేరుకుని ఉంటే వారి ముందు (విసుగ్గా) “ఊహ్” అని కూడా అనకు. వారిని కసురుకుంటూ మాట్లాడకు పైగా వారితో మర్యాదగా మాట్లాడు”[సూరయె ఇస్రా, ఆయత్23].
సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే, అనుభవార్థకంగా చూసుకున్నట్లైతే ఎవరైతే తన తల్లిదండ్రులను కష్టపెడతారో, ఈలోకంలో మంచి భాగ్యాన్ని నోచుకోలేడు పరలోకంలో విముక్తి పొందలేడు.

పిల్లల పట్ల తల్లిదండ్రుల బాధ్యత:
స్వభావం ప్రకారం మనిషి తన పిల్లల్ని తన భాగంగా భావిస్తాడు. పిల్లల స్థిరత్వాన్ని తన స్థిరత్వంగా భావిస్తాడు. పిల్లల మంచి భవిష్యత్తు కోసం కష్టబడతాడు. ఆపదలను మరియు కష్టాలను భరిస్తాడు; ఎందుకంటే పిల్లల అంతం లేదా వారి అస్తత్వ అంతం తన ముగింపుగా భావిస్తాడు. ఈ విధంగా స్వభావ మరియు ఇస్లాం రెండూ సమ్మతించే వాటిని తల్లిదండ్రులు తమ బాధ్యతగా భావించి తమ పిల్లల కోసం వాటిని నిర్వర్తించాలి. పిల్లలను ఉత్తములుగా తీర్చిదిద్దాలి. వారి శిక్షణ క్రమంలో కొన్ని అంశాలు:
1. పిల్లవాడు మాట లేదా సైగును గ్రహించగలడు అన్న విషయం తెలిసిన రోజు నుంచి మంచి గుణాలు అతడిని నేర్పడం మొదలు పెట్టాలి. అర్థంలేని మాటలతో భయపెట్టకూడదు. అశ్లీల మాటలు మాట్లాడకూడదు, అబద్దం, చెడు మరియు కఠోర పదాలు ఉపయోగించి మాట్లాడకూడదు. వారి ముందు మంచి పనులు చేయాలి. మనం మన పనిలో శద్థ, ధైర్యం మరియు న్యాయాన్ని వ్యక్తం చేయాలి దాంతో న్యాయ సన్నిహికం పెరుగుతుంది మరియు అశ్రద్ధత, అధైర్యం మరియు గర్వం లాంటివి వారి దగ్రరకు రావు.
2. పిల్లల శారీరక జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవాలి. ఆరోగ్యమైన శరీరం విజ్ఞానానికి సహాయపడుతుంది.
3. విద్యాభ్యాస వయసు -సాధారణంగా 7వ సంవత్సరం నుంచి- పిల్లలను మంచి అధ్యాపకుల ద్వార విద్యను నేర్పించాలి. నేర్చుకున్నది పిల్లవాడి పై ప్రభావితమై అతడిలో ఆత్మ శీలి మరియు పవిత్ర పెరిగి గుణవంతుడవ్వాలి.
4. పిల్లాడు పెరిగి సమాజంలో అడుగు పెట్టె సమయం వచ్చినప్పుడు, సమాజంలో ఉన్న పద్ధతులు తెలుసుకోవడం కోసం వారిని బయటకు తీసుకెళ్లి మంచి వారితో పరిచయం చేసి సమాజం కోసం తెలియపరచాలి.

పెద్దల పట్ల గౌరవం..
వృద్థుల పట్ల గౌరవం కూడా చాలా అవసరం. దైవప్రవక్త(స.అ) ఉల్లేఖనం ప్రకారం “వృద్ధుల పట్ల గౌరవం మరియు అభినందనం, అల్లాహ్ పట్ల గౌరవం మరియు అభినందనం(తో సమానం)”[1]

రిఫరెన్స్
తబాతబాయి, ముహమ్మద్ హుసైన్, తఆలీమె ఇస్లాం, పేజీ215-219.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
11 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 15