అహ్లె సున్నత్ వర్గం-2

మంగళ, 11/30/2021 - 16:39

.దైవప్రవక్త(స.అ) ఆదేశాల అనగా వారి సున్నత్. వారి ఆదేశాలను నిరాకరించేవారిని ఇస్లాం నాయకులు ఎలా నమ్మగలము? వారి సున్నత్ పై అమలు చేసేవారిని అహ్లె సున్నత్ అంటారు వారి ఆదేశాలను నిరాకరించేవారిని కాదు.

అహ్లె సున్నత్-2

ఇక్కడ అహ్లెసున్నత్ సోదరుల కోసం చరిత్ర పుస్తకాలు నిండి ఉన్నటువంటి కొన్ని యదార్ధాలను ప్రదర్శించాలనుకుంటున్నాము. మరియు సంక్షిప్తంగా అసత్యాన్ని చెరిపి సత్యాన్ని వ్యక్తం చేసే కొన్ని స్పష్టమైన ఆదేశాలను వెల్లడించాలనుకుంటున్నాము. ఇది ముస్లిముల యొక్క పరస్పర అభిప్రాయబేధాల మరియు వైరుధ్యానికి మంచి మందు అవుతుందన్న మరియు వారిలో ఐక్యత ఏర్పడుతుందేమో అన్న ఆపేక్ష.
నిస్సందేహంగా ఈనాటి అహ్లెసున్నత్ వల్ జమాఅత్ వారు ప్రతిపక్షవాదులు కారు. మరి అలాగే వారు ఇమామ్ అలీ(అ.స) మరియు అహ్లెబైత్(అ.స)లనూ వ్యతిరేకించారు. కాని వారిపై ఇష్టం మరియు గౌరవంతో పాటు వారి శత్రులను కూడా ఇష్టపడతారు. వారు దైవప్రవక్త(స.అ)ను చూశారు అన్న కారణంగా సహాబీయులందరినీ అనుచరిస్తారు.
అహ్లెసున్నత్ వల్ జమాఅత్
లు అల్లాహ్ యొక్క ఔలియాలను ఇష్టపడతారు మరియు కాని వారి శత్రులవుల పట్ల అయిష్టత సూత్రం పై అమలు చేయరు. అంతేకాదు వారు అందరిని ఇష్టపడాలి, అని నమ్ముతారు. వారు “ముఆవియా ఇబ్నె అబీ సుఫ్యాన్”ను కూడా ఇష్టపడతారు మరియు “హజ్రత్ అలీ(అ.స)”ని కూడా ఇష్టపడతారు.

వాళ్ళు మనోహరమైన ఈ “అహ్లెసున్నత వల్ జమాఅత్” పేరుపై ముగ్దులయ్యారు. కాని దాని ముసుగులో ఆడిన ఆటలు, పన్నిన పన్నాగాలు వారికి తెలియవు. ఒకవేళ వారికి దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క సున్నత్ పరిపూర్ణంగా “అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్(అ.స)యే” అనీ, మరియు ఇతనే దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క సున్నత్
కు చేర్చే ద్వారమనీ అయినా సరే అహ్లెసున్నత్లు ప్రతీ విషయంలో అతన్ని నిరాకరిస్తారని తెలిసిపోతే, వారు తాము ఉన్న స్థానాన్ని మార్చుకుంటారు. మరియు సరళత్వంతో ఈ టాపిక్ పై సంభాషిస్తారు. అప్పడు వారికి అలీ(అ.స) మరియు దైవప్రవక్త(స.అ)ని అనుసరించే షియాలే కనిపిస్తారు, అహ్లెసున్నత్
ల జాడ తెలియదు. కాని వీటన్నీటి కోసం ఆ పెద్ద పెద్ద కుట్రలపై పడి ఉన్న ముసుగుని తొలగించడం చాలా అవసరం. ఆ కుట్రలు దైవప్రవక్త(స.అ) సున్నత్
ను ప్రజల నుండి దూరంగా ఉంచడంలో చాలా పెద్ద పాత్రను వహించాయి. మరియు వాటిని(దైవప్రవక్త(స.అ) సున్నత్
లను) అవిశ్వాపు నాటి బిద్అత్లుగా మార్చేశారు. మరి అవి ముస్లిముల కొరకు కష్టాలు మరియు రుజుమార్గం నుండి దూరం చేయడానికి కారణం అయ్యాయి. వారిలో అభిప్రాయబేధానికి మరియు వైరుధ్యానికి కారణం అయ్యాయి. మరియు కొందరు, కొందరిని కాఫిర్లని నిందించారు, ఒకరు మరోకరితో యుధ్దాలు చేశారు, మరి ఇవే వారి జ్ఞానం మరియు టెక్నాలజీలో వెనకబడిపోవడానికి కారణాలుగా నిలిచాయి. పరులకు వారిపై ధైర్యం పెరిగింది. వాళ్ళు, వీళ్ళను నీఛం మరియు అల్పముగా చూడడం మొదలు పెట్టారు. ఎల్లప్పుడూ యుధ్ధం కోసం ప్రేరేపిస్తూ ఉంటారు.

ఈ సంక్షిప్త పరిచయం తరువాత ఈ వివరణ అవసరమని భావిస్తున్నాము, సాధారణ జనం అనుకున్నట్లు షియా, సున్నత్
కు వ్యతిరేకం కాదు. వాళ్ళు గొప్పగా “మేము అహ్లెసున్నత్
లు” అని అంటారు మరియు వేరే వాళ్ళను సున్నత్
 వ్యతిరేకులు, అని భావిస్తారు. వాస్తవానికి ఇది వాళ్ళ భావనానికి వ్యతిరేకం. షియా ముస్లింల విశ్వాసం ప్రకారం; “మేమే కేవలం దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క సరైన సున్నత్
తో కలిసి ఉన్న వారము, ఎందుకంటే షియాలు సున్నత్
లను వారి ద్వారమైన అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్(అ.స) నుండి పొందాము” మరియు వారి విశ్వాసం ప్రకారం దైవప్రవక్త(స.అ) వరకు చేరాలంటే అలీ(అ.స) ద్వారానే చేరవచ్చు.

మేము మన అలవాటు పరంగానే యదార్థానికి చేరేందుకు పక్షపతం లేని మార్గాన్ని ఎంచుకుంటున్నాము. ఈ క్రమంలో గౌరవనియులైన పాఠకుల కోసం మేము చారిత్రక సంఘటనలు ప్రదర్శిస్తాము. మరియు ఈ క్రమంలో “షియాలే అసలైన అహ్లెసున్నత్
లు” అన్న విషయంలో సాక్ష్యాలను ప్రదర్శిస్తాము. వాటి పై పరిశోధన చేసి రుజుమార్గం పొందవచ్చు.
1. దైవప్రవక్త(స.అ) తన చివరి రోజుల్లో మీరు నా తరువాత మార్గభ్రష్టులు కాకుండా ఉండేందుకు ఒక లేఖనాన్ని వ్రాయాలనుకుంటున్నాను నాకోసం కలం మరియు సిరా ఇవ్వమని ఆదేశించినప్పుడు ఇవ్వకుండా నిరాకరించిన సంఘటన.
2. దైవప్రవక్త(స.అ) ఆదేశానికి వ్యతిరేకంగా తరావీహ్ యొక్క ఆదేశాన్ని ఇవ్వడం.
3. దైవప్రవక్త(స.అ) ఉసామాను సైన్యాధిపతిగా నియమి యుద్ధానికి సిద్ధం కండి అని ఆదేశించిన తరువాత ఎన్నో సాకులకు ఉసామా నాయకత్వాన్ని నిరాకరించడం.
4. గదీర్ ప్రకటనను నిరాకరించడం. మొ॥

రిఫరెన్స్
షియయె వాఖెయి, సమావీ తీజానీ, పేజీ40-42.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
4 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10