షరా అహ్కాముల రకాలు

శని, 06/18/2022 - 17:41

షరా అహ్కాములు(ఆదేశాలు) ఐదు రకాలు: 1. వాజిబాత్ 2. ముహర్రమాత్ 3. ముస్తహబ్బాత్ 4. మక్రూహాత్ 5. ముబాహాత్... వివరణ...

షరా అహ్కాముల రకాలు

షరా అహ్కాములు(ఆదేశాలు) ఐదు రకాలు: 1. వాజిబాత్ 2. ముహర్రమాత్ 3. ముస్తహబ్బాత్ 4. మక్రూహాత్ 5. ముబాహాత్

వాజిబాత్ అనగానేమీ?, ముహర్రమాత్ అనగానేమీ?, ముస్తహబ్బాత్ అనగానేమీ?, మక్రూహాత్ అనగానేమీ?, మరియు ముబాహాత్ అనగానేమీ?.
1. వాజిబాత్ 
నీపై విధిగా నిర్ధారించబడిన మరియు తప్పని సరిగా చేయవలసిన ప్రతీ చర్య, “వాజిబాత్” కు సంబంధించినది. ఉదాహారణకు నమాజ్, రోజా(ఉపవాసం), హజ్, జకాత్, ఖుమ్స్ మరియు అమ్ర్ బిల్ మారూఫ్ మొ..

2. ముహర్రమాత్ 
నీపై నిషేధించబడ్డ మరియు నువ్వు చేయకూడని చర్యలు “ముహర్రమాత్” కు సంబంధించినవి. ఉదాహారణకు మద్యపానం సేవించడం, వ్యభిచారం, దొంగతనం, వస్తువులను ఉపయోగించడంలో మితిమీరి ప్రవర్తించడం, అబద్ధమాడటం మొ..

3. ముస్తహబ్బాత్ 
ఒక పని, దానిని చేయడం మంచిది, అలా అని ఆ పని వాజిబ్ కాదు(చేయడం తప్పని సరి కాదు). ఒకవేళ ఈ పనిని “ఖస్దె ఖుర్బత్”(అల్లాహ్ సామిప్యం)గా భావించి చేస్తే పుణ్యం లభిస్తుంది. ఇవి “ముస్తహబ్” కు సంబంధించినవి. ఉదాహారణకు పేదవారికి సద్ఖా ఇవ్వడం, శుభ్రత, సత్ప్రవర్తన, విశ్వాసి యొక్క అవసరాలను తీర్చడం, అత్తరు పూసుకోవడం మొ..

4. మక్రూహాత్ 
చేయకపోవడం మంచిది, దానికి దూరంగా ఉండడం శ్రేయస్కరం. దీనిని చేయడం హరామ్ కాదు. దీనిని అల్లాహ్ సామిప్యం ఉద్దేశంతో మానేస్తే పుణ్యం ప్రసాదించబడుతుంది. ఉదాహారణకు మగాడి మరియు స్ర్తీల పెళ్లి చేయడంలో ఆలస్యం చేయడం, మెహ్ర రొక్కం ఎక్కువ తీసుకోవడం, విశ్వాసి అవసరానికి అప్పడిగినప్పుడు స్థోమత ఉన్నా కూడా అప్పివ్వక పోవడం, మొ..

5. ముబాహాత్ 
చేయడం మరియు చేయకపోవడం రెండు సమానమే. అందులో పూర్తి స్వేచ్చ కలిగి ఉండడం. ఉదాహారణకు భోజనం చేయడం, త్రాగడం, నిద్రపోవడం, కూర్చోవడం, ప్రయాణం చేయడం, వినోదాత్మక చర్యలు, మొ.. [1]

రిఫరెన్స్
1. అల్ ఫతావా అల్ ముయస్సిరహ్, ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ, మరత్తబ్.. అబ్దుల్ హాదీ ముహమ్మద్ తఖీ అల్ హకీమ్, పేజీ14.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
5 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 19