నజాసాత్ పై చర్చ

ఆది, 06/19/2022 - 16:30

ఇస్లాం షరా ప్రకారం అశుద్ధమైన మరియు నజిస్ గా నిర్ధారించబడిన వాటి గురించి సంక్షిప్త వివరణ... 

నజాసాత్ పై చర్చ

నజాసాత్ (అశుద్ధం మరియు మలినం) విషయంలో ప్రత్యేక ప్రభావాన్ని చూపేటువంటి ఒక సూత్రం; అదేమిటంటే “کُلُّ شیء طاهر” అనగా ప్రతీదీ పవిత్రమైనది. ప్రతీది అనగా సముద్రం, వర్షం, చెట్లు, మార్గాలు, కట్టడాలు, ఇంటి సామానులు, ఆయుధాలు, బట్టలు మరియు మీ ముస్లిం సోదరులు మొ.. ప్రతీదీ శుభ్రమైనవి కాని కొన్ని తప్ప.

ప్రశ్న: ఈ కాని అంశాలు ఏమిటి?
సమాధానం: కాని ఏవైతే స్వభావ పరంగా, ఉనికి పరంగా, ఫిత్రత్ పరంగా నజిస్(అశుద్ధం) గా ఉన్నాయో, అవి తప్ప.

ప్రశ్న: స్వభావ పరంగా నజిస్ గా ఉన్నవి ఏమిటి?
సమాధానం: వాటి సంఖ్య పది, అవి:

1, 2. మల మూత్రాలు

మనిషి మరియు తినడం హరామ్ గా నిషేధించబడ్డ మరియు “జహిందా రక్తం” కలిగివున్న ప్రతీ జంతువు యొక్క మల మూత్రాలు.
ప్రశ్న: “జహిందా రక్తం” అనగానేమి?
సమాధానం: ఇదొక ప్రత్యేక పదం, ఇది ఈ టాపిక్ లో చాలా సార్లు రావచ్చు, అందుకని దీని గురించి ఇప్పుడే వివరించడం మంచిది.

ఎప్పుడైతే మనం “ఈ జంతువు జహిందా రక్తం కలిగి ఉంది” అని అంటామో దానికి అర్థమేమిటంటే ఆ జంతువును జపా చేసేనప్పుడు దాని రక్తం వేగంగా బయటకు వస్తుంది. ఎందుకంటే వీటిలో జహిందా సిరలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఉదా; కోడి మొ..
ఎప్పుడైతే మనం “ఈ జంతువు జహిందా రక్తం కలిగిలేదు” అని అంటామో దానిని అర్థమేమిటంటే ఆ జంతువును జపా చేసేనప్పుడు దాని రక్తం నెమ్మదిగా, మెల్లగా మరియు క్రిదకు పారుతుంది. ఎందుకంటే వీటిలో జహిందా సిరలు లేవు కాబట్టి ఉదా; చేప.

3. మర్దార్: జపా సమయంలో రక్తం నెమ్మదిగా కాకుండా వేగంగా బయటకు వచ్చే ప్రతీ “ముర్దార్” జంతువు అది హలాహ్ మాంసపు జంతువైనా సరే, అలాగే ఆ జంతువు శరీరం నుండి అది ప్రాణాలతో ఉన్నప్పుడు వేరు అయిన భాగాలు కూడా(నజిస్ అవుతాయి).
ప్రశ్న: మర్దార్ అనగానేమి?
సమాధానం: ఇస్లామీయ పద్ధతి ప్రకారం జపా చేయకుండా మరణించినవి. ఉదా; రోగంతో చచ్చిన లేదా యాక్సిడెంట్ ద్వార చచ్చిన లేదా షరా ప్రకారం కాకుండా కోసి చంపబడిన (హలాల్) జంతువు, వీటన్నీంటిని ముర్దార్ అంటారు.

ప్రశ్న: మనిషి మరణించిన తరువాత అతడి శరీరం కూడా నజిసేనా (అశుద్ధమేనా)?
సమాధానం: ఔను అతడి శరీరం నజిస్ అవుతుంది. షహీద్ మరియు ఎవరికైతే ఇస్లాం చట్టం ప్రకారం మరణ శిక్ష పడడం ద్వార తాను బ్రతికి ఉన్నప్పుడే గుస్ల్ ఇవ్వడం జరిగిందో వారి శరీరం నజిస్ కాదు.

ప్రశ్న: ఈ ఇద్దరు తప్ప ఇతర మనిషుల మృతదేహాలు నజిసేనా?
సమాధానం: కాదు, ముస్లిముల మృతదేహానికి మూడు సార్లు గుస్ల్ స్నానం చేయించిన తరువాత అవి పాక్(శుభ్రమైనవి) అవుతాయి. (దీని గురించి తర్వాత వివరంగా చెప్పబడుతుంది)

4. మనీ: మనిషి మరియు జహిందా రక్తం కలిగివున్న ప్రతీ జంతువు యొక్క “మనీ” (వీర్యం) అది హలాల్ మాంసం కలిగివున్న జంతువు అయినా సరే.

5. రక్తం: మనిషి మరియు జహిందా రక్తం కలిగివున్న ప్రతీ జంతువు శరీరం నుండి బయటకు వచ్చే రక్తం. జహిందా రక్తం కలిగిలేని జంతువుల రక్తం పాక్, ఉదా: చేప రక్తం.

6. కుక్క: నేలపై నివశించే కుక్క యొక్క శరీర భాగాలన్నీ అది బ్రతికున్నా లేదా చచ్చివున్నా.

7. పంది: నేలపై నివశించే పంది యొక్క శరీరభాగాలన్నీ అది బ్రతికున్నా లేదా చచ్చివున్నా. సముద్రములో నివశించే కుక్కా మరియు పంది, ఈ రెండూ పాక్(శుద్ధమైనవి).

8. మద్యం: మద్యం(మరియు మద్యం లాంటివి) ఉదాహారణకు ఫుఖా మొదలగువి నజిస్ (అశుద్ధమైనవి).

9. అవిశ్వాసి: అవిశ్వాసి బ్రతికుండగా మరియు అతడి మృతదేహం (రెండూ) నజిసే క్రైస్తవుడు, యూధుడు మరియు మజూసీ కాకుండా.

10. నజాసత్ మరియు అశుద్ధాలు తినే జంతువు చెమట.

పై చెప్పబడిన పది విషయాలే స్వభావపరంగా నజిస్ మరియు అశుద్ధమైనవి. ఇవి తడిగా ఉన్న వస్తువులు వాటికి తాకితే, తాకిన వస్తువులు నజిస్ అవుతాయి.

ప్రశ్న: ఒకవేళ రెండూ (ముట్టుకునేది మరియు ముట్టబోయేది) కూడా తడిగా లేకపోతే?
సమాధానం: తడి మరియు తేమ లేకపోతే అవి నజిస్ అవ్వవు, ఎందుకంటే తడి లేకపోతే లేదా కొద్దిగా తడిగా ఉన్నా నజాసత్ చేరదు.

ప్రశ్న: హలాల్ మాంసం కలిగి ఉన్న జంతువులు ఉదా: ఆవు, మేక, కోడి మరియు వివిధ పక్షులు మొ.. ఇవి పాకా (శుభ్రమైనవేనా) లేదా నజిసా (అశుద్ధమైనవా)?
సమాధానం: ఇవి పాక్(శుద్ధమైనవి)

ప్రశ్న: బ్యాట్ (ఖుఫ్ఫాష్-చింగాదడ్) యొక్క రెట్ట(మలమూత్రాలు)?
సమాధానం: పాక్.

ప్రశ్న: మృతదేహం యొక్క వెంట్రుకలు, ఉన్ని, గోళ్లు, కొమ్ములు, ఎముకలు, పళ్లు, ముక్కు, పంజా మొ.. పాకా లేదా నజిసా?
సమాధానం: అన్నీ పాక్ మరియు శుద్ధమైనవే.

ప్రశ్న: మేము తినడానికి మాంసం కొన్నాము అయితే దానిపై రక్తం ఉంది, దాన్నేంచేయాలి?
సమాధానం: ఈ రక్తం శుద్ధమైనదే(పాక్). షరా పరంగా జపా చేసిన తరువాత జపా చేయబడ్డ జంతువులో మిగిలి ఉండే రక్తం శుద్ధమైనది(పాక్), అది నజిస్ కాదు.

ప్రశ్న: అడవి మరియు ఇంటి ఎలుకల రెట్టల గురించి ఆదేశం?
సమాధానం: అవి నజిస్. ఈ ఎలుకలలో (జహిందా సిర) ఉండే రక్తనాళాలు ఉంటాయి వాటిని కోసేటప్పుడు రక్తం వేగంగా బయటకు వస్తుంది.

రిఫరెన్స్
1. అల్ ఫతావా అల్ ముయస్సిరహ్, ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ, మరత్తబ్: అబ్దుల్ హాదీ ముహమ్మద్ తఖీ అల్ హకీమ్, పేజీ14.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
13 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 8