జనాబత్ స్థితి నియంత్రణలు

గురు, 06/30/2022 - 16:58

జనాబత్ స్థితిలో ఉనంత వరకు నీపై కొన్ని చర్యలు హరామ్ గా నిర్ధారించబడి ఉంటాయి...

జనాబత్ స్థితి నియంత్రణలు

జనాబత్ స్థితిలో ఉనంత వరకు నీపై కొన్ని చర్యలు హరామ్ గా నిర్ధారించబడి ఉంటాయి..

ఖుర్ఆన్ అక్షరాలను తాకడం
జలాలహ్ పదం (అనగా అల్లాహ్)ను తాకడం మరియు అల్లాహ్ యొక్క పవిత్ర పేర్లు మరియు ప్రత్యేక లక్షణాలు(సిఫాత్) ను తాకడం ఉదాహారణకు ఖాలిఖ్ మొ..

వాజిబ్ సజ్దాలు ఉన్న నాలుగు సూరహ్ ల యొక్క సజ్దా ఆయత్ ను చదవడం. (సూరహ్ లు; ఇఖ్రా, వన్నజ్మ్, సజ్దా మరియు ఫుస్సిలత్)
మస్జిదులో ప్రవేశించడం, లేదా అందులో నిలబడడం లేదా మస్జిదులో నుండి ఎదైనా తీసుకోవడం లేదా అందులో ఏదైనా పెట్టడం చివరికి అందులో నుంచి బయటకు వస్తూ వస్తూ లేదా అందులో నుంచి వెళ్తూ వెళ్తూ ఏదైనా వస్తువు పెట్టడం లేదా తీసుకోవడం.

(కేవలం) ముజ్నిబ్(జనాబత్ స్థితిలో ఉన్నవారిని ముజ్నిబ్ అంటారు) కు సమ్మతమైన విషయమేమిటంటే ఒక ద్వారం నుండి లోపలికి ప్రవేశించి మరో ద్వారం నుండి బయటకు వెళ్లి పోవడం అంతే అది కూడా రెండు మస్జిదులు తప్ప., ఒకటి మక్కాలో ఉన్న మస్జిదుల్ హరామ్ రెండవది మదీనహ్ లో ఉన్న మస్జిదున్నబీ(స.అ). పవిత్ర మాసూముల(అ.స) రౌజా(సమాధులు మరియు గోపురాలు) లను మస్జిద్ మాదిరిగా తీర్మానించడం జరిగింది.

ప్రశ్న: మస్జిద్ యొక్క ప్రాంగణ మరియు వాకిలి, అవి మస్జిదు పరిధి కానప్పుడు, వాటిలో ప్రవేశించడం నిషిద్ధమైనదా(హరామా)?
సమాధానం: ఏమాత్రం (హరామ్) కాదు.

ప్రశ్న: లైగింక ప్రేరేపణ తరువాత ఒక్కోసారి జిగురు లాంటి తెల్లటి మరక కనిపుస్తూ ఉంటుంది, అది పురుషాంగం నుంచి బయటకు వస్తుంది, అదేమిటి?
సమాధానం: ఔను ఆ ద్రవం శుభ్రమైనదే. దాంతో శరీరం గాని లేదా దుస్తులు గాని నజిస్(అశుభ్రం) అవ్వవు. ఆ ద్రవం బయటకు రావడం ద్వార నీపై గుస్ల్ గాని లేదా ఉజూ గాని వాజిబ్ అవ్వవు.(గుస్ల్ మరియు ఉజూ చేయడం అవసరం కాదు). 

ప్రశ్న: హస్త ప్రయోగం చేయడం?
సమాధానం: (ఇస్లాం దృష్టిలో) హస్తప్రయోగం హరామ్ గా నిర్ధారించబడినది. దాని నుండి కాపాడుకోవడం నీపై వాజిబ్(విధి). ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్(స.అ) నుండి ఉల్లేఖించబడిన కొన్ని హదీసులనుసారం హస్తప్రయోగం జినా(వ్యభిచారం)తో సమానం.[1]

రిఫరెన్స్
1. అల్ ఫతావా అల్ ముయస్సిరహ్, ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ, మరత్తబ్: అబ్దుల్ హాదీ ముహమ్మద్ తఖీ అల్ హకీమ్, పేజీ69-70.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
4 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10