సహీ బుఖారీ

శుక్ర, 10/21/2022 - 14:42

అహ్లె సున్నత్ వారి ప్రముఖ గ్రంథం మరియు దాని రచయిత గురించి సంక్షిప్తంగా...

సహీ బుఖారీ

గ్రంథం పేరు: సహీ బుఖారీ
రచయిత పేరు: మొహమ్మద్ బిన్ ఇస్మాయీల్ బుఖారీ
జననం: 194 హిజ్రీ, 810 క్రీ.శ
మరణం: 256 హిజ్రీ, 870 క్రీ.శ
జన్మస్థలం: బుఖారా, ఇరాన్

ఈ గ్రంథం అహ్లె సున్నత్ యొక్క ఆరు హదీస్ మూల గ్రంథాల నుండి ఒకటి. ఈ గ్రంథంలో 97 కితాబులు, 3450 బాబ్ లు ఉన్నాయి. ఇబ్నె సలాహ్ వచనానుసారం ఇందులో కొన్ని సార్లు రిపీట్ అయిన హదీసులతో పాటు 7275 హదీసుల మరియు రిపీట్ అయిన హదీసులను వదిలేసి చూసుకున్నట్లైతే నాలుగు వేల హదీసులు ఉన్నాయి. ఈ గ్రంథం యొక్క హదీసులన్నీ సరైనవి అన్న విషయంలో అహ్లె సున్నత్ ఉలమాలు అభిప్రాయబేధం కలిగి ఉన్నారు.

బుఖారీ, తన సహీ బుఖారీ గ్రంథాన్ని రచించిన తరువాత పలు ప్రముఖ హదీస్ నిపుణులు మరియు అహ్లె సున్నత్ హంబలీ నాయకులైన అహ్మద్ ఇబ్నె హంబల్, అలాగే ప్రముఖ ముహద్దిసీనులైన అలీ ఇబ్నె మద్యనీ మరియు యహ్యా ఇబ్నె మోయీన్ లకు పరిశీలించమని ఇచ్చారు. వారు నాలుగు హదీసులు తప్ప అన్నీ సరైన హదీసులని సాక్ష్యమిచ్చారు.[1].

సహీ బుఖారీ గ్రంథానికి అహ్లె సున్నత్ ఉలమాల దృష్టిలో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది; ఖుర్ఆనె మజీద్ తరువాత అతి సరైన గ్రంథం సహీ బుఖారీ గ్రంథం అని ఆ తరువాత సహీ ముస్లిం అనే విషయంపై అహ్లె సున్నతులందరూ ఏకాభిప్రాయం కలిగి ఉన్నారు.[2]

ఇమాముల్ హరమైన్ ఇలా అన్నారు: ఒకవేళ ఎవరైన సహీహైన్(సహీబుఖారీ మరియు సహీ ముస్లిం) యొక్క హదీసులన్నీ సరైనవి మరియు దైవప్రవక్త(స.అ) ప్రవచనలతో అనుసారమైనవి అని ప్రమాణం చేస్తే, అతడి ప్రమాణం సరైనది మరియు అతడి పై ఎటువంటి కఫ్ఫారహ్(అబద్ధపు ప్రమాణానికి మూల్యంగా చెల్లించాల్సినది) కూడా లేదు.(అంటే అతడు ఎటువంటి అబద్ధం చెప్పలేదు అని అర్థం).[3]

రిఫరెన్స్
1. ఇబ్నె హజర్ అస్ఖలానీ, హుదస్సారీ ముఖద్దమతు ఫత్హిల్ బారీ, 1408, పేజీ1771.
2. ఇబ్నె హజర్ అస్ఖలానీ, హుదస్సారీ ముఖద్దమతు ఫత్హిల్ బారీ, 1408, పేజీ491.
3. నవవీ, షర్హె సహీ ముస్లిం, 1407/1987, భాగం1, పేజీ127.    

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
5 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12