రజ్అత్

గురు, 11/10/2022 - 10:03

రజ్అత్ అనగా ప్రళయం కన్న ముందు మరల బ్రతికించబడడం... 

రజ్అత్

రజ్అత్ అనగా ప్రళయం కన్న ముందు మరల బ్రతికించబడడం

కేవలం షియా ముస్లిములు “రజ్అత్”ను నమ్ముతారు. నేను అహ్లెసున్నతుల పుస్తకాలలో వెతికేశాను కాని వాళ్ళలో దీని గురించి చెప్పదగినటువంటి విషయం దొరకలేదు. కేవలం “గైబియా విశ్వాసాలు” గల  సూఫియుల విశ్వాసాలలో కొంత ప్రస్తావన ఉంది. కాని “రజ్అత్” విశ్వాసాన్ని నమ్మని వాడిని కాఫిర్, అని చెప్పలేము. “రజ్అత్ విశ్వాసం”తో ఈమాన్ సంపూర్ణమూ అవ్వదూ అలాగే ఈమాన్ రజ్అత్ విశ్వాసం పై నిలబడీ లేదు.

స్పష్టంగా చెప్పాలంటే “రజ్అత్” పై విశ్వాసం ఉంచడం లాభానికి గాని లేదా నష్టానికి గాని కారణం కాదు. ఇది కేవలం షియా ముస్లింలు తమ ఆయిమ్మాల ద్వారా కొన్ని రివాయతులు మరియు హదీసులు ఉల్లేఖించారు: విశ్వాసులు అల్లాహ్ శత్రువుల నుండి ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం కోసం ప్రళయం కన్న ముందు ఇహలోకంలోనే అల్లాహ్, విశ్వాసులలో కొందరిని మరియు దుర్మార్గులలో కూడా కొందరిని ప్రాణం పోసి బ్రతికిస్తాడు –ఈ రివాయతులు ఒకవేళ సరైనవి అయినట్లైతే– నిజానికి ఈ రివాయతులు షియా ముస్లింల దృష్టిలో సరైనవి మరియు మతవాతిర్ కూడాను– అయినప్పటికీ సున్నీయుల పై వాళ్ళను నిర్భందించే హక్కు లేదు. సున్నీయులకు ‎“‎మీరు రజ్అత్‌పై విశ్వాసం కలిగి ఉండడం అవసరం” అని చెప్పే హక్కు మాకులేదు. ఎందుకంటే ఆయిమ్మయే అహ్లెబైత్(అ.స)లు ఈ రివాయతులను తమ పితామహులు దైవప్రవక్త(స.అ) నుండి ఉల్లేఖించారు. మేము సంభాషణలో న్యాయంగా ఉంటాము, స్వమతపక్షపాతాన్ని రానివ్వము, అని అనుకున్నాము. అందుకని మేము వాళ్ళను కేవలం వాళ్ళ సహ్హాహ్‌లో ఉన్నటు వంటి విషయాలలో మాత్రమే బలవంతం చేస్తాము. మరియు “రజ్అత్” యొక్క రివాయతులు వాళ్ళ వద్ద లేవు. అందుకని వాళ్ళు అంగీకరించాలా వద్దా అన్న విషయంలో స్వాతంత్రం కలిగి ఉన్నారు. మరి ఇదీ షియా ముస్లిములు వాళ్ళను ఆమోదించాలనుకున్నప్పుడే.

రిఫరెన్స్
https://makarem.ir/maaref/fa/category/specials/111497/رجعت

 

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
5 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9