జుఖ్రుఫ్ సూరహ్

శని, 01/27/2018 - 16:06

.అల్లాహ్ తరుపు నుండి అవతరించబడ్డ పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ యొక్క 43వ సూరహ్ అయిన “జుఖ్రుఫ్” సూరహ్ గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

జుఖ్రుఫ్ సూరహ్

ఖుర్ఆన్ యొక్క 43వ సూరహ్ ఇది. “జుఖ్రుఫ్” అనగ పనికి రాని అలంకరణ. ఈ సురాకు సంబంధించిన ఆయత్ ఈ సూరాలోని 35వ ఆయత్. ఈ సూరాలో “జుఖ్రుఫ్” అను పదం 1 సారి మరియు పూర్తి ఖుర్ఆన్ లో 4 సార్లు వచ్చింది(“జుఖ్రుఫ్” సూరహ్ 35వ ఆయత్ లో, “అన్ఆమ్” సూరహ్ 112వ ఆయత్ లో, “ఇస్రా” సూరహ్ 93వ ఆయత్ లో మరియు “యూనుస్” సూరహ్ 24వ ఆయత్ లలో). ఈ సూరాలో 89 ఆయత్‍లు, 836 పదాలు మరియు 3609 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఈ సూరహ్ లో “అల్లాహ్” పదం 3 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరహ్ మక్కాలో అవతరించబడింది. దీని కన్నా ముందు “షూరా” సూరహ్ మరియు దీని తరువాత “దుఖాన్” సూరహ్ అవతరించబడ్డాయి. దీని పేరు “జుఖ్రుఫ్” అని పెట్టడానికి కారణం 35వ ఆయత్ లో ఈ “జుఖ్రుఫ్” పదం ఉండడం. ఈ సూరహ్ ప్రతిష్టత గురించి దైవప్రవక్త[అ.స] ఇలా ప్రవచించెను “ఎవరైతే జుఖ్రుఫ్ సూరహ్ ను పఠిస్తారో, ప్రళయదినాన అతనితో ఇలా చెప్పబడుతుంది “ఓ దాసుడా! ఈరోజు నీకు ఎటువంటి భయం మరియు ప్రమాదం లేదు, నీవు ఎటువంటి లెక్కలు చూపకుండా స్వర్గంలో ప్రవేసించగలవు”.[మజ్మవుల్ బయాన్, భాగం9, పేజీ66].

రిఫ్రెన్స్
మజ్మవుల్ బయాన్, భాగం9, పేజీ66.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
6 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 19