దౌర్జన్య ఖిలాఫత్

మంగళ, 02/06/2018 - 04:50

.అహ్మద్ ఇబ్నె హంబల్ ఉల్లేఖనం: "ఖిలాఫత్ దౌర్జన్యంతో కూడా నిరూపితమైనదే, బైఅత్ అవసరం లేదు".

దౌర్జన్య ఖిలాఫత్

ముస్లిములలో కొందరు వారసత్వ ఖలీఫా ఎన్నికను విశ్వాసిస్తారు. దానినే షరా పరమైన ఖిలాఫత్ అని భావిస్తారు. మొదటి ఖలీఫా నుండి యజీద్ వరకు మరియు యజీద్ నుండి ఉస్మానీయుల అధికారుల వరకు అందరు తమ తరువత వచ్చే ఖలీఫాను నిశ్చయించారు. అమవీయుల, అబ్బాసీయుల మరియు ఉస్మానీయుల అధికారం “షరా” పరమైనది కాదు అని వారిలో ఏ ఒక్కరూ చెప్పరు. అంతేకాకుండా వారి ఖిలాఫత్ ను సరైనదిగా సమ్మతించడాన్నే చూసాము. ఇంతేకాదు వారిలో చాలా మంది దృష్టిలో దౌర్జన్యం, అన్యాయం ద్వార పొందిన ఖిలాఫత్ కూడా “షరా” పరమైనదే. ఆ ఆధికారి మరియు ఖలీఫా మంచోడు కానివ్వండి లేదా చెడ్డవాడు కానివ్వండి, ధర్మనిష్ఠగలవాడు కానివ్వండి లేదా దుర్మార్గుడు కానివ్వండ.
ఈ క్రమంలో “డాక్టర్ అహ్మద్ మహ్మూద్ సుబ్హీ” ఇలా అన్నారు: “ఖిలాఫత్ విషయంలో అహ్లెసున్నత్ ల తీరు ఏమిటంటే పరిస్థితుల ముందు తలవంచడం, దానిని సమ్మతించి నమ్మడం, దానికి వ్యతిరేకించి తిరుగుబాటు చేయకపోవడం”.[నజరియతుల్ ఇమామహ్, మహ్మూద్ సుబ్హీ, పైజీ23]
ఇమామ్ “అహ్మద్ ఇబ్నె హంబల్” ఉల్లేఖనం ప్రకారం “ఖిలాఫత్ దౌర్జన్యంతో కూడా నిరూపితమైనదే బైఅత్ అవసరం లేదు!”

రిఫ్రెన్స్
నజరియతుల్ ఇమామహ్, మహ్మూద్ సుబ్హీ, పైజీ23.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16