రహ్మాన్ సూరహ్

బుధ, 02/14/2018 - 19:21

.పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ యొక్క 55వ సూరహ్ అయిన “రహ్మాన్” సూరహ్ సంక్షిప్త వివరణ.

రహ్మాన్ సూరహ్

రహ్మాన్ సూరహ్
ఖుర్ఆన్ యొక్క 55వ సూరహ్ ఇది. “రహ్మాన్” అనగ కరుణామయుడు. ఈ సురహ్ కు సంబంధించిన ఆయత్ ఈ సూరహ్ లోని మొదటి ఆయత్. ఈ సూరహ్ లో “రహ్మాన్” అను పదం 1 సారి మరియు పూర్తి ఖుర్ఆన్ లో 57 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరహ్ లో 78 ఆయత్‍లు, 352 పదాలు మరియు 1648 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఈ సూరహ్ లో “అల్లాహ్” పదం ఒక్కసారి కూడా రాలేదు. ఈ సూరహ్ మదీనహ్ లో అవతరించబడింది. దీని కన్నా ముందు “రఅద్” సూరహ్ మరియు దీని తరువాత “ఇన్సాన్” సూరహ్ అవతరించబడ్డాయి. “రహ్మాన్” సూరహ్ ను “ఆలా” మరియు “అరూసుల్ ఖుర్ఆన్” అని కూడా అంటారు. “రహ్మాన్” సూరహ్ నామకరణానికి కారణం “రహ్మాన్” పదంతో ఈ సూరహ్ మొదలవ్వడం. ఈ సూరహ్ కొన్ని ప్రాముఖ్యతలు కలిగి ఉంది అవి: 1. ఒకే ఆయత్ 31 సార్లు రిపీట్ అవ్వడం, 2. అరూసుల్ ఖుర్ఆన్ బిరుదు కలిగి ఉండడం, 3. పదాల ప్రకారంగా అన్నింటి కన్న చిన్న ఆయత్ ఇందులోనే ఉండి. ఈ సూరహ్ ప్రతిష్టత గురించి ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] ఇలా ప్రవచించెను “రహ్మాన్ సూరహ్ లో “ఫబి అయ్యి ఆలాయి రబ్బికుమా తుకజ్జిబాన్” తరువాతు “లా బి షైయిన్ మిన్ ఆలాయి, యా రబ్బి ఉకజ్జిబ్” అని చదవండి, ఒకవేళ పగలు లేదా రాత్రి పూట మరణం సంభవిస్తే వీరమరణం పొందుతావు”[మజ్మవుల్ బయాన్, భాగం9, పేజీ326].

రిఫ్రెన్స్
మజ్మవుల్ బయాన్, భాగం9, పేజీ326.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
9 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 23