మృత్యువు సమయంలో షైతాన్ నయవంచనలు

బుధ, 02/14/2018 - 21:05

మృత్యువు సమయంలో ఎవరైతే ఆ అల్లాహ్ మరియు ఆయన ప్రవక్త మరియు ఇతర మాసూములపై బలమైన విశ్వాసాన్ని కలిగివుంటారో వారిపై షైతాన్ యొక్క నయవంచనలు ఎటువంటి ప్రభావాన్ని చూపలేవు.

మృత్యువు సమయంలో షైతాన్ నయవంచనలు

ఎప్పుడైతే మానవునికి మరణ ఘడియలు సమీపిస్తాయో అప్పుడు షైతాన్ లేదా అతని మిత్రులు ఆ మరణించే వ్యక్తి ముందుకు అనేక రూపములలో వస్తారు ఎదో ఒక మాదిరి అతనిని మోసగించి తన ఈమాన్[మతపరమైన విశ్వాసాన్ని] ఎలగైనా అతని నుంచి లాక్కొవాలని కృషి చేస్తారు.
మృత్యువు సమీపించిన మానవునికి ఆ సమయంలో చాల దాహం వేస్తుంది,అప్పుడు షైతాన్ అతని నుండి తన ఈమాన్ ను దూరం చేయడానికి ఈ అవకాశాన్ని అదనుగా భావించి అతని ముందు చల్లటి నీటిని హాజరు పరుస్తాడు,షైతాన్ ను గుర్తించని ఆ వ్యక్తి షైతాన్ ను త్రాగటానికి కొంత నీటిని ఇవ్వమని అడుగుతాడు,దాని జవాబులో షైతాన్ ఆ వ్యక్తితో ఈ విధంగా సంభోదిస్తాడు:
"ఒక వేళ నీవు ఈ చల్లటి నీటిని త్రాగాలి అనుకొంటే నువ్వు "ఈ లోకంలో ఎలాంటి ఆరాధ్యుడు లేడు" అని పలుకు,ఒక వేళ ఆ వ్యక్తి నుండి ఎలాంటి జవాబు రాకపోతే షైతాన్ అతని నుండి తన ముఖాన్ని తిప్పుకొని ఆ వ్యక్తి కాళ్ళ వద్దకు వెళ్ళి ఆ నీటి పాత్రను మెదుపుతాడు,అది చూసి ఆ వ్యక్తి[విస్వాసి] మరలా ఒక సారి త్రాగటానికి నీటిని ఇవ్వమని అడుగుతాడు,నీవు ఈ నీటి త్రాగాలి అనుకొంటే ఈ విధంగా పలుకు:"మొహమ్మద్[స.అ.వ్] నా ప్రవక్త కాదు" ఒక వేళ ఆ వ్యక్తి నీటి కోసం ఆశపడి అదేవిధంగా పలికితే అవిశ్వాసునిగా ఈ లోకన్ని వదిలి వెళతాడు,అప్పుడు షైతాన్ ఆ పాత్ర లోని నీటిని పారబోసి ఆ పాత్రను కూడ పగలగొట్టి "నేను నా పనిని పూర్తి చేసాను ఇక నీతో నాకు పని లేదు" అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు,ఒక వేళ ఆ వ్యక్తి దేవునిపై బలమైన విశ్వాసం కలిగి వుంటే ఆ విధంగా పలకకుండా షైతాన్ మాటలపై ద్రుష్టి సారించడు.
షైతాన్ నయవంచనలకు లొంగకుండా ఉండాలంటే:
1. ఇతరుల హక్కులో అన్యాయం చేయకూడదు
2. "దువాయె అద్లియ" ఎక్కువగా పఠించాలి
3. మహప్రవక్త[స.అ.వ్] మరియు ఇతర మసూములపై బలమైన విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి
4. చెసిన నమజులను చెడగొట్టుకోకుండా వాటిని జాగ్రత్తపరుచుకోవాలి మరియు వాటిని వాటి యొక్క సమయంలో పూర్తిచేయాలి.
ఇమాం సాదిఖ్[అ.స]ల వారు ఈ విధంగా సెలవిచ్చారు:"ఎవరైతే తమ నమాజులను జాగ్రత్తపరుచుకుంటారో మరియు వాటిని వాటికి గల షరతులతో పూర్తిచేస్తారో వారి జీవితపు చివరి ఘడియలలో ఎప్పుడైతే షైతాన్ ఆ వ్యక్తి విశ్వాసాన్ని అతని నుండి దూరం చేయాలని వస్తాడో అప్పుడు మలకుల్ మౌత్[ఇజ్రాఈల్] ఆ షైతాన్ ను అతని దగ్గర నుండి తరిమివేసి అతనికి షహాదతైన్[రెండు షహాదత్ లు]లను చదివిస్తారు".

రెఫరెన్స్:
ఇన్సాన్ అజ్ మర్గ్ తా బర్జఖ్, నేమతుల్లహ్ సాలెహి.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
4 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 13