ఫాతెమా కలాబియహ్

శుక్ర, 03/02/2018 - 06:32

.హజ్రత్ అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్[అ.స] యొక్క భార్య అయిన ఉమ్ముల్ బనీన్[అ.స] గురించి సంక్షిప్తంగా.

ఫాతెమా కలాబియహ్

పేరు: ఫాతెమా
కున్నియత్: ఉమ్మల్ బనీన్
భర్త: హజ్రత్ అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్[అ.స]
తండ్రి: హిజామ్
తల్లి: సమామహ్(లేదా లైలా)
సంతానం: అబ్బాస్[అ.స], అబ్దుల్లాహ్, జాఫర్ మరియు ఉస్మాన్(ఈ నలుగురు కూడా కర్బలాలో ఇమామ్ హుసైన్[అ.స]తో పాటు ఇస్లాం రక్షణకై వీరమరణం పొందారు).
సమాధి: జన్నతుల్ బఖీ(మదీనహ్).
ఉమ్ముల్ బనీన్ జన్మించిన తారీఖును చరిత్ర కారులు ఎక్కడా ఉల్లేఖించలేదు. అందువల్ల ఆమె జన్మదినం ఎవరికీ తెలియదు. కాని ఆమె తండ్రీ, తాతముత్తాతలు మరియు మావయ్యలందరూ ఇస్లాం రాకా ముందు “అరబ్ వీరులు” అని చరిత్ర నిదర్శిస్తుంది. అలాగే వాళ్ళ వీరత్వం గురించి కథలుగా చెప్పుకునే వారు. అంతేకాకండా వాళ్ళ వీరత్వంతో పాటు తమ సమూహానికి నాయకత్వం కూడా వహించే వారు. వారి కాలపు అధికారులు వారి మాటను రద్దు చేసే వారు కాదు, వాళ్ళను చాలా గౌరవించే వారు. వీళ్ళ గురించి అరబ్ యొక్క వంశాల గురించి బాగా తెలిసిన అఖీల్ ఇబ్నె అబీతాలిబ్ తన సొదరుడు అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్[అ.స]తో ఇలా అన్నారు: “అరబ్ లో ఆమె పూర్వీకులకు మించిన వీరులు దొరకరు”[ఉమ్ముల్ బనీన్ బానూయే మర్ద్ ఆఫరీన్, పేజీ50,]         

రిఫ్రెన్స్
ఉమ్ముల్ బనీన్ బానూయే మర్ద్ ఆఫరీన్, పేజీ50, మజల్లాహ్, గుల్ బర్గ్, ముర్దాద్ 1382, షుమారహ్41.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
6 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 18