ధర్మనిష్ఠ నిరంతర ఫలితాలు

మంగళ, 05/15/2018 - 15:27

ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో ధర్మనిష్ట యొక్క ఫలితాలు కొన్ని ఈ లోకానికి, కొన్ని పరలోకానికి మరియు కొన్ని నిరంతర కాలానికి సంబంధించినవి. ఇక్కడ కేవలం నిరంతర ఫలితాల వివరణ.

ధర్మనిష్ఠ నిరంతర ఫలితాలు

1. ఎవరు అల్లాహ్ కు, ఆయన ప్రవక్తకు విధేయత చూపుతారో, అల్లాహ్ కు భయపడుతూ, ధర్మనిష్ట కలిగి ఉంటారో వారే విజయం సాధించేవారు.[నూర్:52].
2. యదార్థానికి మీలో అందరికన్నా ఎక్కువగా భయభక్తులు గలవాడే అల్లాహ్ సమక్షంలో ఎక్కువగా ఆదరణీయుడు.[హుజరాత్:13]
3. నిశ్చయంగా అల్లాహ్, భయభక్తులుగల వారిని ప్రేమిస్తాడు.[తౌబహ్:4]
4. అల్లాహ్ భయభక్తిగలవారికి తోడుగా ఉన్నాడన్న విషయాన్ని తెలుసుకోండి.[బఖర:194]
5. ఓ వివేకవంతులారా! అల్లాహ్ కు భయపడుతూ ఉండండి, తద్వారా మీరు సాఫల్యం పొందవచ్చు.[మాయిదహ్:100]
6. అల్లాహ్ పై భారం మోపిన వానికి అల్లాహ్ యే చాలు. అల్లాహ్ తన కార్యాన్ని చేసి తీరుతాడు.
[తలాఖ్:3]

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 19