ఖుర్ఆన్ యొక్క 27వ పారహ్

బుధ, 07/04/2018 - 18:15

ఖుర్ఆన్ యొక్క 27వ పారహ్ లో ఏడు సూరహ్ లున్నాయి. వాటి వివరణ.

ఖుర్ఆన్ యొక్క 27వ పారహ్

ఖుర్ఆన్ యొక్క 27వ పారహ్ లో ఏడు సూరహ్ లున్నాయి: 1. జారియాత్ సూరహ్ మిగిలిన భాగం ఇందులో కొన్ని సమూహాలకు విధించబడిన శిక్షల ప్రస్తావనం ఉంది 2. పూర్తి తూర్ సూరహ్ ఇందులో కొన్ని అంశాలున్నాయి: ప్రళయం మరియు స్వర్గస్తులు వారి నిలయంలో ఎలా ఉంటారు అన్న ప్రస్తావనం అలాగే మక్కావాసులు దైవప్రవక్త[స.అ]ను పెట్టిన కష్టాల వివరణ. 3. పూర్తి నజ్మ్ సూరహ్ ఇందులో చాలా అంశాలున్నాయి: దైవప్రవక్త[స.అ] జిబ్రయీల్ ను రెండు సార్లు., దౌత్యం యొక్క మొదటి దశలో మరియు మేరాజ్ సమయంలో "సిద్రతుల్ ముంతహా" వద్ద వారి అసలు రూపంలో చూశారు అన్న ప్రస్తావనం మరియు మనిషి నిష్కపటంగా చేసే ప్రయత్నానికి తప్పకుండా ఫలితం దక్కుతుంది అన్న ప్రస్తానం ఉంది 4. పూర్తి ఖమర్ సూరహ్, ఇందులో దైవప్రవక్త[స.అ] చంద్రుడ్ని రెండు భాగలుగా చేసిన ప్రస్తావనం, ఖర్ఆన్ మానవులనందరికి కోసం అవతరించబడింది మరియు వివిధ సమూహాలు ఈ లోకంలోనే శిక్షించబడిన ప్రస్తావనం ఉంది 5. పూర్తి రహ్మాన్ సూరహ్, ఇందులో ప్రళయంనాడు పాపపుణ్యాలు లెక్కించబడతాయి, అల్లాహ్ ఈ లోకంలో చాలా అనుగ్రహములను ప్రసాదించాడు మరియు మంచి వారికి పరలోకంలో ఇంకా ప్రసాదిస్తాడు అన్న ప్రస్తావనం ఉంది 6. పూర్తి వాఖిఅహ్ సూరహ్, ఇందులో ప్రళయం ఎలా సంభవిస్తుంది, మానవులు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటారు మరియు అల్లాహ్ యొక్క సంపూర్ణ శక్తి ప్రస్తావనం ఉంది. 7. హదీద్ సూరహ్ యొక్క కొన్ని ఆయత్ లు ఉన్నాయి, ఇందులో అల్లాహ్ యొక్క ఏకత్వం గురించి, జిహాద్ మరియు అల్లాహ్ మార్గంలో ఖర్చు పెట్టేవారి ప్రతిష్టత గురించి, ప్రళయంనాడు విశ్వాసులకు కాంతి ప్రసాదించబడే మరియు కపటవర్తనులకు ఆ కాంతి ప్రసాదించకపోయే ప్రస్తావనం మరియు ఇనుపు యొక్క లాభాల గురించి ఉంది.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
6 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12