ఖుర్ఆన్ యొక్క 28వ పారహ్

బుధ, 07/04/2018 - 18:20

పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ యొక్క 28వ పారహ్ లో తొమ్మిది సూరహ్ లున్నాయి వాటి వివరణ సంక్షిప్తంగా.

ఖుర్ఆన్ యొక్క 28వ పారహ్

ఖుర్ఆన్ యొక్క 28వ పారహ్ లో తొమ్మిది సూరహ్ లున్నాయి: 1. ముజాదిలహ్ సూరహ్, ఇందులో "జిహార్" అనబడే ఒక షరా పరమైన సమస్య మరియు దాని పరిహారం గురించి ఉంది. 2. హష్ర్ సూరహ్, ఇందులో కొన్ని అంశాలున్నాయి: "బనీ నజీర్" సమూహం యొక్క సంఘటన, దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క ఆతిధ్యం మరియు అల్లాహ్ యొక్క కొన్ని గుణాల ప్రస్తావనం ఉంది. 3. ముమ్తహినహ్ సూరహ్ ఇందులో చాలా అంశాలున్నాయి: ముస్లిములు హెచ్చరించబడడం గురించి, హిజ్రత్ చేసి మదీనహ్ కు వస్తున్న స్త్రీల నుండి దైవప్రవక్త[స.అ]ను కొన్ని ప్రమాణాలు తీసుకోని ఆదేశించబడిన విషయాలు ఉన్నాయి 4. సఫ్ సూరహ్, ఇందులో ఉపదేశాలను పాటించే విషయం, అల్లాహ్ మార్గంలో జిహాద్ చేసేవారి గురించి మరియు ఎవరు ఎంత ప్రయత్నించినా అల్లాహ్ కాంతిని(అనగా ఇస్లాం, ఈమాన్, విలాయత్)లను నాశనం చేయలేరు. 5. జుముఅహ్ సూరహ్, ఇది దైవప్రవక్త[స.అ] ఉపన్యాసమిస్తుండగా, ప్రజలు తమ ఆర్ధిక వ్యవహారాలను ప్రాముఖ్యత ఇస్తూ మధ్యలోనే వదిలి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అవతరించబడింది. ఇందులో ఆచరించని జ్ఞానుల గురించి మరి ఉపమానం ప్రస్తావనం ఉంది. 6. మునాఫిఖూన్ సూరహ్: ఇందులో కపటవర్తనుల దైవప్రవక్త[స.అ]ను విశ్వసించిన విషయం మిథ్యమైనదని, వారి నుండి జాగ్రత్తగా ఉండాలని మరియు ఈ ధనం మరియు సంతానం మీరు నాసించడానికి కారణంగా అవ్వగలవు అని విశ్వాసులకు సూచించబడిన విషయాలు ఉన్నాయి. 7. తగాబున్ సూరహ్:  ఇందులో ప్రళయం గురించి మరియు విశ్వాసులకు భార్యబిడ్డల పట్ల హెచ్చరిక ప్రస్తావనం ఉంది. 8. తలాఖ్ సూరహ్: ఇందులో విడాకులకు సంబంధించిన కొన్ని అంశాల మరియు అల్లాహ్ పట్ల భయం కలిగి ఉన్నవారి ప్రతిఫలం ప్రస్తావనం ఉంది. 9. తహ్రీమ్ సూరహ్ నరకార్హులైన ఇద్దరి స్త్రీల ప్రస్తావనం అలాగే విశ్వాసులకు నమూనా రూపంలో రెండు మంచి స్ర్రీల ప్రస్తావనం.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
11 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14