ఖలీఫా నిర్ధారణ

ఆది, 07/29/2018 - 15:02

ఖలీఫా అనగా ఉత్తరాథికారి, అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ ప్రతీ ప్రవక్తకు ఉత్తరాధికారిని అల్లాహ్ యే నియమించాడు. అది అల్లాహ్ యొక్క హక్కు.

ఖలీఫా నిర్ధారణ

మానవాళి మార్గదర్శకత్వం కోసం అల్లాహ్ తన దూతలను నియమించాడు. ప్రవక్తలను మరియు వారి ఉత్తరాధికారులను ఎన్నుకునే హక్కు కేవలం అల్లాహ్ కు మాత్రమే ఉంది. ప్రవక్త అబ్రాహాముకు ఇద్దరు కుమారులు, ఇస్మాయీల్ మరియు ఇస్హాఖ్లు, ఉత్తరాధికారులు. ప్రవక్త మూసా తన జీవితకాలంలో మరియు తరువాత అతని సోదరుడు, హారూన్ అతని ఉత్తరాధికారి. ప్రవక్త ఈసా(యేసు)కు కూడా ఉత్తరాధికారులు ఉన్నారు. అదేవిధంగా, ప్రవక్త ముహమ్మద్[స.అ]కు పన్నెండు ప్రముఖులైన వారసులున్నారు, ఈ వారసులను "ఇమాములు" అని పిలుస్తారు మరియు వారు అల్లాహ్ ద్వారా నియమింపబడ్డారు, మానవాళి ద్వారా కాదు.
వారిని నియమించే హక్కు అల్లాహ్ కు మాత్రమే ఉంది ఇలా అని ఖుర్ఆన్ కూడా వివరిస్తుంది. "మీ ప్రభువు దేవదూతలతో ఇలా అన్నాడు: నేను ఖచ్చితంగా భువిలో ప్రతినిధిని(ఖలీఫా) చేయబోతున్నాను"[2:30].

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 3