బక్రీద్ పండగ రోజు ఆమాల్

బుధ, 08/15/2018 - 10:04

జిల్ హిజ్ మాసం 10వ తేదిన ముస్లిములందరూ బక్రీద్ పండగ జరుపుకుంటారు, ఆ రోజు కొన్ని ప్రత్యేక ప్రార్ధనలు ఉన్నాయి. వాటి వివరణ.

బక్రీద్ పండగ రోజు ఆమాల్

1. గుస్ల్ స్నానం చేయాలని సున్నత్ ద్వార తాకీదు చేయబడి ఉంది.
2. నమాజ్. ఈ నమాజ్ కూడా రమజాన్ పండగ అనగా ఈదుల్ ఫిత్ర్ నమాజ్ మాధిరి చదవాలి. దానిని ఈ లింకులో చూడగలరు: https://www.te.welayatnet.com/node/18
3. ఆమాల్ యొక్క ప్రత్యేక గ్రంధాలలో ఉన్న కొన్ని ప్రత్యేక దుఆలు ఉదాహారణకు “అల్లాహుమ్మ హాౙ యౌమున్ ముబారక్....” మరియు “యా మన్ యర్హము మన్ లా యర్హముహుల్ ఇబాద్....” చదవాలి.
4. దుఆయె నుద్బహ్ చదవడం.
5. ఖుర్బానీ చేయడం. ఇది చాలా చాలా తాకీదు చేయబడిన చర్య.
6. నమాజుల తరువాత ఈ విధంగా స్మరించడం: “అల్లాహు అక్బర్ అల్లాహు అక్బర్, లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వల్లాహు అక్బర్, అల్లాహు అక్బర్ వలిల్లాహిల్ హంద్, అల్లాహు అక్బర్ అలా మా హదానా, అల్లాహు అక్బర్ అలా మా రౙఖ్నా మిన్ బహీమతిల్ అన్ఆమ్, వల్ హందు లిల్లాహి అలా మా అబ్లానా”[మఫాతీహుల్ జినాన్, పేజీ482].

రిఫ్రెన్స్
షేఖ్ అబ్బాస్ ఖుమ్మీ, మఫాతీహుల్ జినాన్, మతర్జిమ్ ఇలాహీ ఖుమ్షెయి, ఇంతెషారాతె ఉస్వహ్, 1379.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
6 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 23