ఈద్

సోమ, 08/27/2018 - 17:23

ఈద్ అనగ పండగ. ఇస్లాం దృష్టిలో “పాపము చేయని రోజే పండగ రోజు”.

ఈద్

“ఈద్” ఉర్దూ, ఫార్సీ మరియు అరబీ భాషలలో దీనిని “عید” అని వ్రాస్తారు. ఇది “عود” అనే పదం నుండి తీసుకోబడింది, మరి దీని అర్ధం “తిరిగిరావడం”.  అందుకనే ఒక వర్గం లేదా సమూహం యొక్క కష్టాలు పోయి మునుపటి శాంతివంతమైన రోజులు తిరిగివచ్చే రోజులను పండగ రోజు అని అనేవారు.
ఇస్లామీయ పండుగల యొక్క కారణమేమిటంటే, ఒక పవిత్ర మాసం పొడుగునా అల్లాహ్ పట్ల విధేయత, లేదా హజ్ యొక్క అతి పెద్ద కర్తవ్య నిర్వాహణా; ఇవి పాపములతో అపవిత్రంగా మారిన మనిషి ఆత్మకు పవిత్ర స్వభావాన్ని తిరిగి ప్రసాదిస్తాయి, అపవిత్రతను దాని నుండి చేదిస్తాయి. అందుకనే వాటిని కూడా “ఈద్” అంటారు.
ఖుర్ఆన్ లో హజ్రత్ ఈసా[అ.స] యొక్క అనుచరుల పై “మాయిదహ్” అవతరించిన రోజును పండగ రోజుగా నిర్ధారించబడి ఉంది. రివాయత్ల ప్రకారం ఆ “మాయిదహ్” అవతరించిన రోజు ఆదివారం అని ఉంది బహుశ క్రైస్తవులు ఆదివారాన్ని గౌరవించడానికి గల కారణం కూడా ఇదే అయి ఉంటుంది.
ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఉల్లఖనం: “పాపము చేయని రోజే పండగ రోజు” ఈ రివాయత్ కూడా పవిత్ర స్వభావాన్నే సూచిస్తుంది.[తఫ్సీరె నమూనహ్, భాగం5, పేజీ166].

రిఫ్రెన్స్
మకారిమ్ షీరాజీ, తఫ్సీరె నమూనహ్, దారుల్ కుతుబిల్ ఇస్లామియహ్, చాఫ్39.                     

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
6 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 13