గదీరె ఖుమ్ లో అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్

మంగళ, 08/28/2018 - 10:06

గదీరె ఖుమ్ లో అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్ ఇమామ్ అలీ(అ.స)కు అందరికన్నా ముందు శుభాకాంక్షలు తెలియపరిచారని ఉల్లేఖించబడిన ఎన్నో రివాయత్లు ఉన్నాయి.

గదీరె ఖుమ్ లో అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్

గదీరె ఖుమ్ లో అమీరుల్ మొమినీన్[అ.స]కు మొట్టమొదట శుభాకాంక్షలు తెలియపరిచినవారు షైఖైన్లు(అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్). షైఖైనుల శుభాకాంక్షలు తెలియపరిచిన విషయాన్ని అహ్లె సున్నత్ యొక్క చరిత్రకారులు, హదీస్ నిపుణులు మరియు ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యుల నుండి చాలా మంది ఉల్లేఖనలను చూసీచూడనట్లు అనవసరమైన విషయం అని వదిలేయలేము. కొందరు “ఇర్సాలె మసల్లమ్”(రావీయుల క్రమం లేకుండా చెప్పబడినది అనగా ఖచ్చితంగా దైవప్రవక్త[స.అ] చెప్పిన హదీసు దానిని విచారించే అవసరం లేదు అన్నటువంటి హదీస్) విధంగా మరి కొందరు “సహీ హదీస్”(రావీయులందరు నమ్మకస్తులు) ద్వార ఉల్లేఖించారు. ఈ రావీయుల క్రమం చివరికి దైవప్రవక్త[స.అ] సహాబీయులకు చేరుదుంది ఉదాహారణకు; “ఇబ్నె అబ్బాస్”, “అబూహురైరహ్”, “బర్రా ఇబ్నె ఆజిబ్” మరియు “జైద్ ఇబ్నె అర్ఖమ్”కు చేరుతుంది.[గుజీదయీ జమె అజ్ అల్ గదీర్, పేజీ78].

రిఫ్రెన్స్
అల్లామహ్ అమీనీ, గుజీదయీ జమె అజ్ అల్ గదీర్, ముతర్జిమ్ షాహ్రూదీ, ముఅస్ససయే మీరాసె నుబువ్వత్, చాప్3.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16