జనాబె జాబిర్ ఇబ్నె అబ్దుల్లాహె అన్సారీ

బుధ, 10/24/2018 - 07:10

దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క ప్రముఖ సహాబీయులలో ఒకరైన జనాబె జాబిర్ ఇబ్నె అబ్దుల్లాహె అన్సారీ గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

జనాబె జాబిర్ ఇబ్నె అబ్దుల్లాహె అన్సారీ

జాబిర్ ఇబ్నె అబ్దుల్లాహె అన్సారీ, దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క సహచరుడు మరియు అహ్లెబైత్[అ.స] యొక్క మద్దత్తుదారుడు మరియు నమ్మకస్తుడు. తండ్రి పేరు అబ్దుల్లాహ్ ఇబ్నె అమ్ర్ ఇబ్నె అన్సారీ. అబ్దుల్లాహ్ ఇబ్నె అమ్ర్ అనగా జనాబె జాబిర్ యొక్క తండ్రి మక్కాలో జరిగిన “బైఅతె అఖబహ్”లో ఉన్నారు. “బద్ర్ మరియు ఒహొద్” యుద్ధాలలో వారు దైవప్రవక్త[అ.స]తో ఉన్నారు, ఒహొద్ యుద్ధంలో వీరమరణం పొందారు. మరి జనాబె జాబిర్ విషయానికి వస్తే ఇతను కూడా స్వయంగా “బైఅతె అఖబయే సానియా”లో ఉన్నారు కాని అప్పటికి వారి వయసు చాలా చిన్న వయసు, వారు తన తండ్రితో పాటు అందులో పాలుగొన్నారు. జానాబె జాబిర్ దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క అతి ముఖ్యమైన మద్దత్తుదారులలో ఒకరిగా లెక్కించబడేవారు. దైవప్రవక్త[స.అ] పాటు 18 యుద్ధాలలో పాలుగొన్నారు. అలాగే “సిఫ్ఫీన్” యుద్ధంలో హజ్రత్ అలీ[అ.స]తో కలిసి యుద్ధం చేశారు.
జాబిర్ ఇబ్నె అబ్దుల్లాహె అన్సారీ అర్బయీన్ రోజున ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] యొక్క సమాధి దర్శనానికి వెళ్ళారు. వారి ఇమామ్ పై ఉన్న ఇష్టాన్ని అలా చాటుకున్నారు.
కొన్ని రివాయతుల అనుసారం, వారి జియారత్ దర్శనం మరియు కర్బలా బంధీలు షామ్ నుండి కర్బలాకు చేరుకోవడం ఒకే సారి జరిగింది. వారు తన జీవిత చివరిదశలో అంధులయ్యారు. హిజ్రీ యొక్క 74 లేదా 77 వ సంవత్సరంలో 94 సంవత్సరాల వయసులో మరణించారు.[ఆషూరా రీషెహా, అంగీజెహా, రవాదీద్ హా, పయామద్ హా, పేజీ622].  

రిఫ్రెన్స్
సయీదె దావూదీ మరియు మహ్దీ రుస్తుం నెజాద్, (ఆయతుల్లాహ్ మకారిమ్ షీరాజీ ఆధ్వర్యంలో) ఆషూరా రీషెహా, అంగీజెహా, రవాదీద్ హా, పయామద్ హా, నాషిర్ ఇమామ్ అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్[అ.స], ఖుమ్, 1388.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
9 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 27