ఫిదక్ పై హజ్రత్ అలీ[అ.స] నిదర్శనం

మంగళ, 01/29/2019 - 15:56

“ఫిదక్” తోట ఎక్కడ ఉంది? దానిని ఎవరు ఎవరికి కానుకగా ఇచ్చారు? అది చివరికి ఎవరికి కానుకగా ఇవ్వబడిందో వారికి దక్కిందా?

ఫిదక్ పై హజ్రత్ అలీ[అ.స] నిదర్శనం

“ఫిదక్” ఖైబర్ కు తూర్పుదిశాన మరియు మదీనహ్ పట్టణం నుండి 120 కి.మిల దూరంలో ఉన్న ఒక ప్రదేశం పేరు. ఆ ప్రదేశంలో దైవప్రవక్త[స.అ] కాలంలో నీటి చెలమ ఉండేది, ఖర్ఖూరవనము ఉండేది, వ్యవసాయానికి పనికొచ్చే సారవంతమైన భూమి అది. అక్కడ యూధులు నివసించేవారు కూడానూ. ఆ పిదక్ భూమినే దైవప్రవక్త[స.అ] తన కుమార్తెకు కానుకగా ఇచ్చారు. కాని దైవప్రవక్త[స.అ] మరణాంతరం ఆమె నుండి దానిని కొంతమంది దుర్మార్గులు అన్యాయంగా తీసేసుకున్నారు. అది ఆమెకు చెందినది అని హజ్రత్ అలీ[స.అ] ఒక సభలో చాలా స్పష్టమైన సాక్ష్యాలను ప్రదర్శించారు. ఆ సభలో జరిగిన సంభాషణ:
అబూబక్ర్ దైవప్రవక్తలు ఆస్తీ, వారసత్వాలు విడిచిపెట్టరు అన్న, దైవప్రవక్త[స.అ] హదీసును ప్రదర్శించినప్పుడు ఇమామ్ అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్[అ.స] ఇలా అన్నారు: “సులైమాన్ దావూద్ ప్రవక్త యొక్క వారసులుగా నిర్ధారించబడ్డారు మరియు ప్రవక్త జకరియ్యా అల్లాహ్ తో నా మరియు యాఖూబ్ సంతతికి వారసుడయ్యే కుమారుడ్ని ప్రసాదించు అని వేడుకున్నారు”. అప్పుడు అబూబక్ర్ “ఔను మీరు చెప్పింది నిజం, నాకు తెలిసింది మీకు తెలుసు” అని అన్నారు. హజ్రత్ అలీ[అ.స] “ఇలా (అని నేను కాదు) ఖుర్ఆన్ చెబుతుంది” అని అన్నారు. అంతే సభను నిశబ్ధం చుట్టుముట్టింది మరి సభ ముగిసింది.[నెహ్జుల్ హఖ్ వ కష్ఫుస్సిద్ఖ్, పేజీ519].

రిఫ్రెన్స్
అల్లామా హిల్లీ, నెహ్జుల్ హఖ్ వ కష్ఫుస్సిద్ఖ్, దారుల్ కితాబ్ అల్ లుబ్నానీ, 1982.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
8 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14