ఫిదక్ పై హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[అ.స] నిదర్శనం

మంగళ, 01/29/2019 - 16:00

ఫిదక్ తోటను దైవప్రవక్త[స.అ] హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[అ.స]కు కానుకగా ఇచ్చారు కాని కొంతమంది దుర్మార్గులు ఆమె నుండి అన్యాయంగా తీసేసుకున్నారు.

ఫిదక్ పై హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[అ.స] నిదర్శనం

ఫిదక్ పట్ల హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] వాదన. గ్రంథాలలో ఇలా వివరించబడి ఉంది:
“సభలో ముహాజిరీనుల మరియు అన్సారులు హాజరై ఉన్నారు, ఫాతెమా బింతె ముహమ్మద్[స.అ] ఆ సభకు వచ్చి ఇలా అన్నారు: “నేను ఫాతెమా బింతె ముహమ్మద్ ను. అన్నింటి కన్న ముందు చెప్పాలనుకున్నదేమిటంటే., మీ దగ్గరకు స్వయంగా మీలో నుంచే ఒక ప్రవక్త వచ్చాడు. మీకు కష్టం కలిగించే ప్రతిదీ అతనికి బాధ కలిగిస్తుంది. అతను మీ మేలును ఎంతగానో కోరుకుంటున్నాడు. విశ్వాసుల యెడల అతను వాత్సల్యం కలవాడు, దయామయుడు. మీరు దృష్టిపెట్టి చూసినట్లైతే ఆ ప్రవక్త నాకు తండ్రి మీకు కాదు, దైవప్రవక్త అలీ[అ.స]కు సోదరుడు మీకు కాదు. మరలాంటప్పుడు మాకు ఆస్తి దక్కదు అని మీరెలా అనుకున్నారు? ఏమిటీ, వారు మళ్ళీ అజ్ఞాన(కాల)పు తీర్పు కోరుతున్నారా? నమ్మకం గల వారి కోసం అల్లాహ్ కన్నా ఉత్తమ తీర్పు ఇవ్వగల వాడెవడుంటాడు2. ఓ ఖహాఫా కుమారా! నువ్వు నీ తండ్రికి వారసుడవు అవ్వగలవు కాని నేను దైవప్రవక్త[స,అ] కూతుర్నై ఉండి వారసురాలిని కాలేనన్నమాట?. నీవు చాలా ఆశ్చర్యకరమైన మరియు దుష్కార్యానికి పాలుపడ్డావు. అల్లాహ్ ఆదేశం మరియు ఆయన తీర్పు చాలా మంచి తీర్పు మరియు నా తండ్రి ముహమ్మద్[స.అ] నాయకుడు మరియు మేము కలుసుకునేది ప్రళయదినంలో మరియు అప్పుడు అసత్యులు, మిథ్యులు నష్టానికి గురిఅవుతారు. [మిన్హాజుల్ బరాఅహ్, ఖుయీ, భాగం20, పేజీ97].

రిఫ్రెన్స్
ఆయతుల్లాహ్ ఖుయీ, మిన్హాజుల్ బరాఅహ్, మక్తబతుల్ ఇస్లామియా, 1400హి.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
5 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16