విశ్వాసి అసత్యుడు కాలేడు

మంగళ, 02/12/2019 - 15:39

ఒక విశ్వాసి ఎప్పుడూ అబద్ధం చెప్పడు, అంటే అబద్ధం చెప్పేవాడు విశ్వాసి కాలేడు అని అర్ధం.

విశ్వాసి అసత్యుడు కాలేడు

హదీస్ గ్రంథాలాలలో ఉల్లేఖించబడ్డ సరైన హదీసులనుసారం ఒక విశ్వాసి ఎప్పుడూ అబద్ధం చెప్పడు అని తెలుస్తుంది. ఒక రివాయత్ లో ఇలా ఉల్లేఖించబడి ఉంది: దైవప్రవక్త[స.అ]తో ఇలా ప్రశ్నించారు.. ..ఒక విశ్వాసి పిరికివాడై ఉంటాడా?. దైవప్రవక్త[స.అ]: ఔను ఉండోచ్చు అని అన్నారు.
ఆ తరువాత విశ్వాసి పిసినారి అయి ఉంటాడా?, అని ప్రశ్నించారు, దైవప్రవక్త[స.అ] ఔను ఉండోచ్చు అని అన్నారు
ఆ తరువాత విశ్వాసి అసత్యుడై ఉంటాడా?, అని ప్రశ్నించారు, దైవప్రవక్త[స.అ] “కాదు” (ఒక విశ్వాసి అసత్యుడై ఉండడడు) అని అన్నారు.[జామివుస్సాదాత్, భాగం2, పేజీ322]
ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఇల్లేఖనం: “అసత్యం పలకడం మానేయనంత వరకు మనిషి విశ్వాసం యొక్క రుచి చూడలేడు, ఆ అబద్ధం జోక్ గా అయనా లేకా సీరియస్ గా అయిన సరే”[ఉసూలె కాఫీ, భాగం2, పేజీ 340, హదీస్11]

రిఫ్రెన్స్
మర్హూమ్ కులైనీ, ఉసూలె కాఫీ మరియు జామివుస్సాదాత్.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
7 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 13