అబద్ధం దైవప్రవక్త[స.అ] హదీసులలో

మంగళ, 02/12/2019 - 17:15

దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క మూడు హదీసులతో అబద్ధం ఏ విధంగా మనిషిని నరకానికి పంపుతుంది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ.

అబద్ధం దైవప్రవక్త[స.అ] హదీసులలో

1. దైవప్రవక్త[స.అ] ఉల్లేఖనం: “అబద్ధానికి దూరంగా ఉండండి, ఎందుకంటే అబద్ధం దురాచారం, దుర్మార్గాల వైపుకు పిలుస్తుంది, మరి దుర్మార్గం నరకం వైపుకు”[కన్జుల్ ఉమ్మాల్, హదీస్8219]
2. దైవప్రవక్త[స.అ] ఉల్లేఖనం: “మనిషి అబద్ధం చెప్పినప్పుడు అతడి నుండి వచ్చే దుర్వాసన వల్ల దైవదూత అతడి నుండి ఒక మైలు దూరం వెళ్ళిపోతాడు”[షర్హె నెహ్జుల్ బలాగహ్, ఇబ్నెఅబిల్ హదీద్, భాగం6, పేజీ357]
3. దైవప్రవక్త ఉల్లేఖనం: “కపటం యొక్క ద్వారముల నుండి ఒక ద్వారం అబద్ధం”[కన్జుల్ ఉమ్మాల్, హదీస్8212]
ఈ హదీసుల ద్వార మనకు తెలిసే విషయమేమిటంటే., అబద్ధం మనిషికి నరకానికి పంపుతుంది, ఇంకా వివరంగా చెప్పాలంటే అబద్ధం ముందు మనకు మర్గభ్రష్టతకు గురి చేసి మన నుండి దైవదూతలు దూరమయ్యేలా చేస్తుంది. అబద్ధం చెప్పేవారు కూడా కపటవర్తనులతో సమానం అల్లాహ్ కపటవర్తనులను నరకవాసులుగా ఖుర్ఆన్ లో సూచించాడు.   

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16