ఈదె మబ్అస్ యొక్క ఆమాల్

గురు, 03/28/2019 - 17:54

ఈదె మబ్అస్ రోజున తాకీదు చేయబడిన కొన్ని ప్రత్యేక ఆమాల్(దినచర్యలను)ను ఇచట ప్రస్థావించటం జరిగింది.

ఈదె “మబ్ అస్” యొక్క ఆమాల్چ

ఈదె “మబ్ అస్” యొక్క రోజు ఇస్లాములో అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగిన రోజులలో ఒకటి ఎందుకంటే అదే రోజున మహనీయ మొహమ్మద్(స.అ.వ)ల వారు దైవప్రవక్తగా,శాంతిదూతగా ఆ అల్లాహ్ తరపునుండి ఎన్నుకోబడ్డారు.ఈ రోజు చాలా పవిత్రమైన రోజుగా పరిగణించబడుతుంది మరియు హదీసులలో ఈ రోజుకు చాలా ప్రాముఖ్యత కలదు.ఈ రోజున కొన్ని ముఖ్యమైన ఆమాల్(కొన్ని ప్రత్యేక  దినచర్యలను)లను హదీసులలో ప్రస్థావించటం జరిగింది.

1.గుస్ల్(పవిత్ర స్నానం).

2.ఉపవాసం(సంవత్సరంలో ఏ నాలుగు రోజులలో ఉపవాసముండమని తాకీదు చేయబడినదో వాటిలో నుండి ఈ రోజు ఒకటి,మరియు ఈ రోజున ఉపవాసం ఉండటం డబ్బై సంవత్సరాల ఉపవాసంతో సమానం).

3.సల్వాత్ చదవటం.

4.దైవప్రవక్త(స.అ.వ)ల వారి మరియు అమీరుల్ మొమినీన్ అలి(అ.స)ల వారి జియారత్.

5.మిస్బాహ్ యొక్క పుస్తకంలో రయ్యాన్ బిన్ అస్ సల్త్ ఈ విధంగా చెప్పారు: ఇమాం జవాద్(అ.స)ల వారు బగ్దాద్ లో ఉన్నప్పుడు రజబ్ యొక్క 15వ తారీకున మరియు 27వ తారీకున ఉపవాసముండే వారు మరియు తన చుట్టూ ఉండేవారు కూడా ఉపవాసముండేవారు. ఆ రోజున 12 రకాతుల నమాజు చేయమని, ఆ నమాజు చేసిన తరువాత అల్ హంద్, తవ్ హీద్,  ఫలఖ్ మరియు అన్ నాస్ సూరాలను నాలుగు సార్లు పఠించమని ఆదేసించారు. వ లాఇలాహ ఇల్లల్లాహు వల్లాహు అక్బర్ వ సుబ్ హానల్లాహి వల్ హందులిల్లాహి వలా హౌలవలా ఖువ్వత ఇల్లాబిల్లాహిల్ అలియ్యిల్ అజీం నాలుగు సార్లు,అల్లాహు అల్లాహు రబ్బి లా ఉష్రికు బిహి షైఆ నాలుగు సార్లు,లా ఉష్రికు బిరబ్బి అహదా నాలుగు సార్లు.

 6. హుసైన్ బిన్ రౌహ్ వివరణ ప్రకారం 12 రకాతుల నమాజు,మరియు ప్రతీ నమాజులో అల్ హంద్ సూరహ్ తరువాత మీకు తోచిన ఏ సూరా అయినా పఠించవలెను మరియు ఆ నమాజు పూర్తి చేసిన తరువాత ప్రతీ రెండు రకాతుల నమాజు మధ్యలో   ఈ దుఆ ను చదవవలెను అల్ హందులిల్లాహిల్లజీ లం యత్తఖిజ్ సాహిబతన్ వలా వలదా...(మఫాతీహ్ లో ఈ దు ఆ కలదు).

7. యా మన్ అమర బిల్ అఫ్వ్ వత్తజావుజ్ వ జమ్మన నఫ్సహు...(ఈ దుఆ కూడా మఫాతీహ్ లో కలదు).

రెఫరెన్స్: మఫాతీహుల్ జినాన్, షైఖ్ అబ్బాస్ ఖుమ్మి,ఆమాలే ఈదె మబ్ అస్.

 

 

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12