సృష్టికర్త పై వృద్దురాలి నిదర్శనం

శుక్ర, 04/12/2019 - 06:01

సృష్టకర్త ఎవరు అని తెలుసుకోవడం ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం. సృష్టికర్త పై ఒక వృద్దురాలి నిదర్శనాన్ని వివరిస్తున ఒక సంఘటన వివరణ. 

సృష్టికర్త పై వృద్దురాలి నిదర్శనం

ఒకరోజు అమీరుల్ మొమినీన్ అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్[అ.స] తమ సహచరులతో కలిసి ఒక చోటు నుండి వెళ్తుండగా, ఒక ముసలావిడను చరఖాను త్రిప్పుతూ దారాన్ని తయారు చేస్తుండగా చూశారు.
ఇమామ్ ఇలా ప్రశ్నించారు: అల్లాహ్ గురించి ఎలా తెలుసుకున్నావు?.
ఆ వృద్ధురాలు సమాధానానికి బదులు, తాను త్రిప్పుతున్న చరఖా పైనుండి తన చేయిని తీసేసుకుంది. ఆ చరఖా తిరగడం ఆగిపోయింది. అప్పుడు ఆ వృద్ధురాలు ఇలా అంది: “ఓ అలీ! ఇంత చిన్న చరఖాకు తిరగడానికి నా అవసరం ఉంది, మరలాంటప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఖగోళాలు, ఆకాశాలు మరియు భూమీ, ఇవన్నీ ఒక వివేకవంతుడైన నేర్పరి మరియు బలమైన సృష్టికర్త లేకుండా ఆగకుండా తిరుగుతూ ఉండడం ఎలా సాధ్యమౌతుంది?”
ఇమామ్ సహచరుల వైపు తిరిగి వారితో ఇలా అన్నారు: “వృద్ధ స్ర్తీలు అల్లాహ్ ను తెలుకున్నట్లు, తెలుసుకోండి”[ఎక్ సద్ మౌజూ పాన్సద్ దాస్తాన్, భాగం2, పేజీ170].

రిఫ్రెన్స్

సయ్యద్ అలీ అక్బర్ సదాఖత్, ఎక్ సద్ మౌజూ పాన్సద్ దాస్తాన్, ఇంతెషారాతె తహ్జీబ్, చాప్4, 1387. 

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
4 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11