సర్దార్

షహీద్ ఖాసిమ్ సులైమానీ మరియు వారి ఆలోచనలు

శుక్ర, 01/06/2023 - 09:00

సర్దార్ షహీద్ సులైమానీ ఆలోచనలు సూప్రీమ్ నేత అయిన ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయీ(హ.హ) మాటల్లో...

షహీద్ ఖాసిమ్ సులైమానీ మరియు వారి ఆలోచనలు

సర్దార్ షహీద్ సులైమానీ ఆలోచనలు సూప్రీమ్ నేత అయిన ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయీ(హ.హ) మాటల్లో...

షహీద్ సులైమానీ జీవిత చరిత్ర

శని, 12/31/2022 - 15:58

అలుపెరగని సైన్యాధిపతి అయిన సర్దార్ షహీద్ ఖాసిమ్ సులైమానీ జీవిత చరిత్ర సంక్షిప్తంగా...

షహీద్ సులైమానీ జీవిత చరిత్ర

అలుపెరగని సైన్యాధిపతి అయిన సర్దార్ షహీద్ ఖాసిమ్ సులైమానీ జీవిత చరిత్ర సంక్షిప్తంగా...

సులైమానీ ఇరాన్ స్వాతంత్ర్యం తరువాత

గురు, 01/09/2020 - 11:02

ఇరాన్ స్వాతంత్ర్యం తరువాత ఇరాఖ్ తో జరిగిన యుద్ధంలో ఇరాన్ విజయానికి ముఖ్య పాత్రధారులలో ఒకరు సూలైమానీ...

సులైమానీ ఇరాన్ స్వాతంత్ర్యం తరువాత

ఇరాన్ స్వాతంత్ర్యం తరువాత ఇరాఖ్ తో జరిగిన యుద్ధంలో ఇరాన్ విజయానికి ముఖ్య పాత్రధారులలో ఒకరు సూలైమానీ...

సర్దార్

బుధ, 01/08/2020 - 15:22

అమరవీరులైన సర్దార్ ఖాసిమ్ సులైమానీ ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయీతో ఎలా కలిశారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

సర్దార్

అమరవీరులైన సర్దార్ ఖాసిమ్ సులైమానీ ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయీతో ఎలా కలిశారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

Subscribe to RSS - సర్దార్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 6