స్వామి

అల్లాహ్ మానవులందరి ప్రభువు

బుధ, 07/01/2020 - 18:31

మానవుడు అల్లాహ్ ను తన ప్రభువు అని ఎప్పుడు అంగీకరించాడు అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ వివరణ...

అల్లాహ్ మానవులందరి ప్రభువు

మానవుడు అల్లాహ్ ను తన ప్రభువు అని ఎప్పుడు అంగీకరించాడు అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ వివరణ...

మౌలా అనగా మిత్రుడు...

ఆది, 04/19/2020 - 17:46

మౌలా పదానికి అర్ధం మిత్రుడు అని కొందరు అంటూ ఉంటారు. కాని అది సరికాదు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ

మౌలా అనగా మిత్రుడు...

మౌలా పదానికి అర్ధం మిత్రుడు అని కొందరు అంటూ ఉంటారు. కాని అది సరికాదు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ

గదీర్ పండగ రోజు ఆమాల్

బుధ, 08/15/2018 - 10:31

గదీర్ పండగ, జిల్ హిజ్ మాసం 18వ తారీఖున జరుపుకుంటారు. ఈ రోజును “ఈదుల్ అక్బర్” (గొప్ప పండగ) మరియు “ఈదే ఆలె ముహమ్మద్” అంటారు.

గదీర్ పండగ రోజు ఆమాల్

గదీర్ పండగ, జిల్ హిజ్ మాసం 18వ తారీఖున జరుపుకుంటారు. ఈ రోజును “ఈదుల్ అక్బర్” (గొప్ప పండగ) మరియు “ఈదే ఆలె ముహమ్మద్” అంటారు.

Subscribe to RSS - స్వామి
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 24