మృత్యువు

మృత్యువు

సోమ, 12/06/2021 - 16:39

మృత్యువు ప్రతీ ఒక్కరికి తప్పకుండా సంభవిస్తుంది. అది కేవలం మనుషులకు మాత్రమే సంబంధించింది కాదు, ఇది ప్రపంచంలో ఉన్న జీవరాసులందరికి సంబంధించినది. మృత్యువు గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

మృత్యువు

మృత్యువు ప్రతీ ఒక్కరికి తప్పకుండా సంభవిస్తుంది. అది కేవలం మనుషులకు మాత్రమే సంబంధించింది కాదు, ఇది ప్రపంచంలో ఉన్న జీవరాసులందరికి సంబంధించినది. మృత్యువు గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

మృత్యువు అంతం కాదు

శుక్ర, 02/19/2021 - 15:03

మృత్యువు అంతం కాదు అది ఈలోకాన్ని పరలోకంతో కలిపి ఒక వంతెన మాత్రమే...

మృత్యువు అంతం కాదు

మృత్యువు అంతం కాదు అది ఈలోకాన్ని పరలోకంతో కలిపి ఒక వంతెన మాత్రమే...

మృత్యువు కొరకు సన్నధ్ధమవ్వటం

మంగళ, 05/26/2020 - 18:29

మనిషి సమాధి అవ్వక ముందే అక్కడ పనికి వచ్చే పుణ్యకార్యాలను ముందుగా పంపుకుంటే మంచిది.

మృత్యువు,దైవప్రవక్త,సన్నద్ధం.

మనిషి సమాధి అవ్వక ముందే అక్కడ పనికి వచ్చే పుణ్యకార్యాలను ముందుగా పంపుకుంటే మంచిది.

మా అనుచరుల మృత్యువు

శని, 04/11/2020 - 15:11

తమ అనుచరుల యొక్క  మృత్యువును వివరించే ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి ఒక ఉపదేశం.  

మృత్యువు,అనుచరులు,ఇమాం అలి.

తమ అనుచరుల యొక్క  మృత్యువును వివరించే ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి ఒక ఉపదేశం.  

ఇలాంటి మృత్యువు స్వర్గానికి చేరుస్తుంది

గురు, 01/02/2020 - 14:56

కొన్ని సందర్భాలలో మరణించటం స్వర్గానికి చేరేందుకు కారణం అవుతుంది అని వివరిస్తున్న హదీస్...

ఇలాంటి మృత్యువు స్వర్గానికి చేరుస్తుంది

కొన్ని సందర్భాలలో మరణించటం స్వర్గానికి చేరేందుకు కారణం అవుతుంది అని వివరిస్తున్న హదీస్...

మృత్యువంటే భయమెందుకు?

గురు, 12/19/2019 - 12:19

ఈ లొకంలో అన్ని రకాల సుఖ సౌకర్యాలకు అలవాటు పడి దానిని ప్రేమించే వాడు ఎప్పుడూ మృత్యువుకు భయపడుతూనే ఉంటాడు.

మృత్యువు,భయం,ఇమాం ముహమ్మద్ తఖి.

ఈ లొకంలో అన్ని రకాల సుఖ సౌకర్యాలకు అలవాటు పడి దానిని ప్రేమించే వాడు ఎప్పుడూ మృత్యువుకు భయపడుతూనే ఉంటాడు.

మృత్యువును విస్మరించటం

గురు, 11/07/2019 - 16:02

మృత్యువు గురించి ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి హదీసు యొక్క వివరణ.

మృత్యువును విస్మరించటం

మృత్యువు గురించి ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి హదీసు యొక్క వివరణ.

మృత్యువు స్మరణ యొక్క లాభాలు

ఆది, 09/01/2019 - 15:25

మృత్యువును గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటే కలిగే లాభాల వివరణ ఒక హదీస్ అనుసారం...

మృత్యువు స్మరణ యొక్క లాభాలు

మృత్యువును గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటే కలిగే లాభాల వివరణ ఒక హదీస్ అనుసారం...

మృత్యుదూతలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

ఆది, 12/09/2018 - 13:31

మృత్యువు అనగా ఆత్మ శరీరం నుండి వేరవ్వడం, మరి ఆత్మను శరీరం నుండి వేరు చేసేది ఎవరు అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ వివరణ.

మృత్యుదూతలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

మృత్యువు అనగా ఆత్మ శరీరం నుండి వేరవ్వడం, మరి ఆత్మను శరీరం నుండి వేరు చేసేది ఎవరు అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ వివరణ.

పేజీలు

Subscribe to RSS - మృత్యువు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9