ఉపకారం

పరోపకారులే ఆ దేవునికి సన్నిహితులు

ఆది, 02/24/2019 - 11:18

ప్రకృతి నుంచి అన్ని రకాల ఉపయోగములు పొందుచూ సుఖంగా జీవించే మనిషి కూడా వీలైనంత వరకూ పరోపకారము చేయుచూ స్వార్ధ,ఆశ,పిసినారితనము వంటి వాటిని వదిలి త్యాగబుధ్ధితో జీవిస్తే అతని జన్మము సార్ధకమైనట్లే.     

పరోపకారులే ఆ దేవునికి సన్నిహితులు

ప్రకృతి నుంచి అన్ని రకాల ఉపయోగములు పొందుచూ సుఖంగా జీవించే మనిషి కూడా వీలైనంత వరకూ పరోపకారము చేయుచూ స్వార్ధ,ఆశ,పిసినారితనము వంటి వాటిని వదిలి త్యాగబుధ్ధితో జీవిస్తే అతని జన్మము సార్ధకమైనట్లే.     

బంధువులు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

గురు, 07/19/2018 - 07:13

అన్ని విషయాల గురించి చర్చించినట్లు ఖుర్ఆన్ బంధువుల హక్కుల గురించి కూడా చర్చించింది. అందులో కేవలం ఒక ఆయత్ వివరణ.

 

బంధువులు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

అన్ని విషయాల గురించి చర్చించినట్లు ఖుర్ఆన్ బంధువుల హక్కుల గురించి కూడా చర్చించింది. అందులో కేవలం ఒక ఆయత్ వివరణ.

 

Subscribe to RSS - ఉపకారం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16