అల్లాహ్ ఇష్టపడతాడు

ఆది, 07/23/2023 - 07:22

అల్లాహ్ యొక్క ఇష్టానికి అర్హులవ్వడానికి దైవప్రవక్త(స.అ) చూపించిన మంచి మార్గం...

అల్లాహ్ ఇష్టపడతాడు

దైవప్రవక్త(స.అ) ఉల్లేఖనం:

హుసైన్ ను ఇష్టపడే వారిని అల్లాహ్ ఇష్టపడతాడు. 
వివరణ: దీనిని బట్టి తెలిసే విషయమేమిటంటే ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) యొక్క జీవితం కేవలం ఇస్లాం అనుచరణ మరియు రక్షణ కోసం గడిచింది. వారిని ఇష్టపడేవారిని అల్లాహ్ ఇష్టపడతాడు అంటే ఇక ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) యొక్క స్థాయిని తెలుసుకోగలరు...

ఈ హదీస్ ఇరువర్గాల వారి హదీస్ యొక్క ముఖ్య మరియు సహీ గ్రంథాలలో ఉల్లేఖించబడి ఉంది. అహ్లె సున్నత్ వారు ఈ హదీస్ ను హసన్ హదీస్(మంచి మరియు లోపము లేని హదీస్ మరియు నమ్మదగ్గ హదీస్) గా నమ్ముతారు. 

రిఫరెన్స్
మజ్లిసీ, మొహమ్మద్ బాఖిర్, బిహారుల్ అన్వార్, భాగం43, పేజీ296; తిర్మిజీ, సుననె తిర్మిజీ, హదీస్174.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
5 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9