తయమ్ముమ్-2

ఆది, 03/10/2024 - 15:53

తయమ్ముమ్ ఎలా చేయాలి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

తయమ్ముమ్-2

ప్రశ్న: తయమ్ముమ్ ఎలా చేయాలీ?
సమాధానం: ముందుగా చేతి నుండి ఉంగరాన్ని తీసి రెండు అర చేతులను ఒకేసారి భూమిపై కొట్టారు, ఆ తరువాత రెండు చేతులను కలిపి నొసలు మరియు దాని రెండు వైపులు తల వెంట్రుకలు మొలిచే ప్రదేశం కనుబొమ్మలు మరియు ముక్కు యొక్క పైభాగం వరకు లాగాలి ఆ తరువాత ముక్కు పైనుండి చేతులను తొలగించి ఎడమ అరచేతిని కుడి చేయి వెనక భాగం మణకట్టు నుండి వ్రేళ చివరి వరకు లాగాలి.

ప్రశ్న: ఇంత త్వరగా మరియు ఇంత సులభంగా తయమ్ముమ్ పూర్తవుతుందా?
సమాధానం: ఔను, తయమ్ముమ్ కేవలం సులభమే కాదు అల్లాహ్ ఉపదేశానుసారం.
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
అల్లాహ్ మీకు సౌలభ్యాన్ని సమకూర్చదలుస్తున్నాడేగాని మిమ్మల్ని కష్టపెట్టదలచటం లేదు.(సూరయె బఖరా, ఆయత్185.)

ప్రశ్న: తయమ్ముమ్ కు ఇంకా షరత్తులేమైనా ఉన్నాయా?
సమాధానం: ఔను, ఇంకా షరత్తులు ఉన్నాయి.
1. ఏదైనా కారణం వల్ల గుస్ల్ లేదా ఉజూ చేయలేకపోయినప్పుడు, ఇంతకు ముందు చెప్పిన విధంగా (తయమ్ముమ్ చేయాలి).
2. తయమ్ముమ్ ఖుర్బతన్ ఇలల్లాహ్ నియ్యత్ తో చేయాలి.
3. దేనిపైనైతే తయమ్ముమ్ చేస్తున్నావో అది శుభ్రమైనది, కబ్జా చేయబడినటువంటిది అయి ఉండాలి. అందులో వాటి పై తయమ్ముమ్ చేయడం సరైనది కానటువంటితో కలిసి ఉండకూడదు.
4. దేనిపైనైతే తయమ్ముమ్ చేయబడుతుందో, దాని ప్రభావం మీ అరచేతులలో కనిపించాలి అందుకనే దుమ్ము లేని రాయి పై తయమ్ముమ్ చేయడం సరి కాదు.
5. నొసలు పై చేతులు పెట్టి పైనుండి క్రింది వైపుకు లాగాలి.
6. నీవు చేసే తయమ్ముమ్, నమాజ్ లేదా ఏదైనా నిశ్చిత సమయంలో చేయవలసిన వాజిబ్ చర్య కోసం అయితే, సమయం పూర్తవ్వక ముందు సమస్య పరిష్కారించబడదు అన్న విషయం గ్రహించబడినట్లైతేనే ఈ తయమ్ముమ్ సరైనదౌతుంది.
7. అయినంత వరకు తయమ్ముమ్ స్వయంగానే చేయాలి.
8. తయమ్ముమ్ చర్యలు క్రమంగా చేయాలి. వాటి మధ్యలో ఉర్ఫన్(ప్రజల దృష్టిలో) గ్యాప్ రాకూడదు.
9. తయమ్ముమ్ చేసే సమయంలో నీ చేతుల మరియు నొసలు మధ్య ఏదీ అడ్డు రాకూడదు ఉదా: ఉంగరం మొ॥
10. తయమ్ముమ్‌లో ముందు నొసలు పై మసహ్ చేయాలి, ఆ తరువాత ఎడమ చేతి వెనుక భాగాన్ని మసహ్ చేయడానికి ముందు కుడి చేయి వెనుక భాగం పై మసహ్ చేయాలి.

ప్రశ్న: రోగం కారణంగా నేను గుస్ల్ మరియు ఉజూ కోసం నీళ్లు ఉపయోగించకూడదు అందుకని నేను తయమ్ముమ్ చేసి నమాజ్ చదివిన తరువాత డాక్టర్ వద్దకు వెళ్లాను అతడు నీళ్లు ఉపయోగించడానికి అనుమతి ఇచ్చాడు మరి ఇంకా నమాజ్ సమయం మిగిలి ఉంది అప్పుడు నేను ఏంచేయాలి?
సమాధానం: షరా పరంగా నీ తయమ్ముమ్ సరైనదై ఉంటే నీ నమాజ్ సరైనది మరోసారి చదవాల్సినవసరం లేదు ఎందుకంటే నువ్వు చేసిన తయమ్ముమ్ సమయంలోపే నీ సమస్య తీరదు అనే భావంతో కాబట్టి.

ప్రశ్న: నేను అనారోగ్యంతో ఉన్న కాలంలో డాక్టరు నన్ను నీళ్లు ఉపయోగించడం నుండి ఆపాడు, అందుకు నేను తయమ్ముమ్ చేసి నమాజ్ ను చదివాను, నేను ఆరోగ్యవంతుడయ్యాక అతడు నన్ను నీళ్లు ఉపయోగించవచ్చు అని అనుమచి ఇచ్చాడు, అయితే ఇప్పుడు నేను తయమ్ముమ్ చేసి చదివిన నమాజులను మరలా చదవాల్సి ఉంటుందా?
సమాధానం: ఏమాత్రం కాదు, వాటిని మరలా చదవాల్సినవసరం లేదు.

ప్రశ్న: నమాజ్ సమయం అయిన తరువాత నేను తయమ్ముమ్ చేసి నమాజ్ చదివాను, ఇక ఇప్పుడు రెండవ నమాజ్ సమయం అయ్యింది, ఇంకా నాకు వచ్చిన కష్టం తొలగలేదు, అప్పుడు నేను రెండవ సారి ఆ నమాజ్ కోసం తయమ్ముమ్ చేయాలా?
సమాధానం: అవసరం లేదు, ఎప్పటి వరకు అయితే సంభవించిన ఆటంకం తొలగిపోదో అప్పటి వరకు రెండవ సారి తయమ్ముమ్ చేయాల్సినవసరం లేదు. అలాగే వచ్చిన ఆటంకం తొలగిపోయేంత వరకు వేచి ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే తయమ్ముమ్ తరువాత నువ్వు ఆ విషయాల నుండి సురక్షితంగా ఉన్నావు కాబట్టి

ప్రశ్న: నేను జనాబత్ గుస్ల్ కు బదులుగా తయమ్ముమ్ చేశాను ఆ తరువాత నమాజ్ కోసం ఉజూ చేయాలా?
సమాధానం: ఏమాత్రం కాదు, ఈ తయమ్ముమ్ తరువాత గుస్ల్ మరియు ఉజూ చేయాల్సినవసరం లేదు.

ప్రశ్న: నేను గుస్ల్ కు బదులుగా తయమ్ముమ్ చేశాను, ఆ తరువాత టాయిలెట్ కు వెళ్లాను లేదా పడుకుండి పోయాను, అయితే ఇలాంటి పరిస్థితిలో నేను రెండవ సారి ఉజూ కు బదులు లేదా గుస్ల్ కు బదులు తయమ్ముమ్ చేయాలా?
సమాధానం: ఒకవేళ నువ్వు ఉజూ చేయగలిగితే ఉజూ చేసుకో, లేకపోతే ఉజూ కు బదులుగా తయమ్ముమ్ చేసుకో.

ప్రశ్న: నేను ఎడమ చేతి యొక్క తయమ్ముమ్ చేస్తున్నాను, అప్పుడు నాకు నొసలు లేదా కుడి చేయి తయమ్ముమ్ గురించి సందేహం వచ్చింది అప్పుడు ఏమి చేయాలి?
సమాధానం: ఇలాంటప్పుడు వచ్చిన సందేహాన్ని పట్టించుకోకూడదు.

ప్రశ్న: ఒకవేళ నొసలు లేదా చేతుల తయమ్ముమ్ విషయంలో తయమ్ముమ్ చేసిన తరువాత సందేహం కలిగితే ఏమి చేయాలి?
సమాధానం: అప్పుడు కూడా సందేహాన్ని పట్టించుకోకూడదు.

ప్రశ్న: తయమ్ముమ్ దేని పై చేయాలి?
సమాధానం: భూమీ, మట్టీ, ఇసుక, రాయి, కంకరు రాళ్లు లేదా వీటి లాంటి వాటి పై తయమ్ముమ్ చేయాలి. షరతులేమిటంటే ఇవన్నీ శుభ్రమైనవి అయి ఉండాలి మరియు కబ్జా చేయబడినవి అయి ఉండకూడదు.

రిఫరెన్స్
ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ, తౌజీహుల్ మజాయిల్, ఇంతెషారాతే రస్తగార్, ఫార్సీ అనువాదం.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
6 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 13